Süreç ve organizasyon gelişimi (H2)

Açıklama

Süreçler, organizasyonların değer üretmesini sağlayan, iş akışlarının temel bileşenleridir. Süregiden pek çok kayıp, gecikme, zorluk, stres ve müşteri memnuniyetsizliği, süreç kurgu ve işleyişindeki yetersizliklerinden kaynaklanır.

1980’lerin sonu itibarıyla yaygınlaşmış olan “süreçlerle yönetim“, yazılım teknolojilerindeki gelişmelerle bugün “dijital dönüşüm” modasına dönüşmüştür.

İş süreçleri idealize edilmeden dijital dönüşüm çalışmaları vaat edilen büyük kazanımları getiremeyecektir. Bİdeal iş süreçleri yeni iş modellerinin geliştirilebılmesinin ön koşuludur..

Süreçlerle yönetimin önemli bir uygulama alanı, “süreç bazlı organizasyon” uygulamalarıdır. Çalışanların iş tanımları ve organizasyon geliştirme çalışmaları sistematik bir baza oturabilir. İhtiyaç duyulan kadroların nitelik ve nicelik olarak belirlenmesi politik olmaktan rasyonel bir sürece dönüşebilir.

Sorumluluk paylaşımı ve iş bölümünün gözden geçirilmesini, delegasyon fırsat ve ihtiyaçlarının netleşmesini kolaylaştırır.

Hedef Kitle

İŞLEYİŞTE ÖNEMLİ ve KALICI İYİLEŞTİRME YAPMAK İSTEYEN ÜST YÖNETİMLER, KALİTE VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ

Uygulamalar

2.1. Ana iş süreçlerindeki zorluk ve aksaklıkların analizi ve giderilmesi için önerilerin geliştirilmesi

2.2.Süreç bazlı yönetim sistem ve organizasyon tasarımlarının geliştirilmesi

2.3. İş süreçleri analiz edilerek, iş tanımlarının süreçlerle ilişkilendirilmesi ve destekleyici organizasyon yapılarının oluşturulması

2.4. İdeal iş süreçlerinin geliştirilmesi

2.5. Dijitalleşme önceliklerinin ve ilişkili yol haritasının oluşturulması

2.6. İş süreçleri ile ilgili kritik performans ölçütlerinin belirlenmesi ve ilişkili raporlama süreçlerinin oluşturulması

2.7. İş tanımları ve süreç analizleriyle uzmanlık ve yetkinlik gereklerinin belirlenmesi