STK’larda Toplam Kalite Çalıştay™ Uygulaması

Amaç Yüzyılda önemi ortaya çıkan Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetsel etkinliği için deneyimli kişileri bir araya getirmek ve bu deneyimlerden sentezler oluşturmak istedik. Çalıştay™ Uygulaması, STK’ların etkinliği açısından önemli konuların irdelenmesi,