Yönetim ve Sistem Geliştirme

Yönetim sistemlerinin temeli "hedeflerle yönetim sistemi"dir. Hedeflerle yönetim sistemi diğer sistemleri de destekler, gelişmelerini kolaylaştırır. Yönetim sistemlerinin etkin sonuç vermesi açısından, süreç ve organizasyon standartlarının işleyiş ve uygulama etkinliği belirleyicidir. Bu konularda verimli ve etkin çalışmalar yapılabilmesi için yönetici ve çalışanların birlikte nesnel, gerçekçi ve yaratıcı durum analizleri yapabilmesi, sorunları net ve şeffaflıkla tanımlamaları, bu sorunların çözümü için sonuç alana kadar, çözüm geliştirme çalışmalarını sürdürmeleri fark yaratan bir kültürel öge haline gelmiştir. Aşağıda göreceğiniz üç başlık altındaki bu konudaki hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Operasyonel Mükemmellik

Operasyonel mükemmeliyet, rekabet gücü, verim, kalite açısından olduğu gibi yönetimlere zaman ve iş hakimiyeti kazandırır. Temel işleyişinte yaşanan sorunlar bugün pekçok yönetimin zaman ve enerjisini almakta, bu yönetimlerin yapacağı geleceğe yönelik hamleler için daha az zaman, enerji ve istek bırakmaktadır. Bu nedenle aşağıda bizim de önerdiğimiz gibi önce iş süreçlerinin standartlaştırılması, sonra idealleştirilmesi, en son noktada dijitalleştirilmesi ve yeni iş modelleri geliştirilmesi şeklinde ilerlenmesi önerilmektedir.

Strateji Geliştirme, Yayılım ve Uygulama

Şimdiki durumdan, engelleri aşarak hedeflere ulaşabilmek için yapılan plan strateji, yolda gözetilecek yaklaşım ve kabuller politikalardır. Hedeflerin belirlenmesi, engel ve güçlüklerin anlaşılması strateji geliştirmenin ilk adımıdır. Bunu eylemlerin ve bunların uygulanacağı süreç ve organizasyonun belirlenmesi izler. Böylelikle stratejinin yayılımı eylem ve projelerin halka halka gelişir. Bu çalışmaları firma, sektör ve bölge bazında süreç olarak tasarlamakta ve hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktayız.

Değişimin Yönetimi

Değişimin yönetimi, "nelerin ve neden, değişmesi/değişmemesi gerektiği"nin netleşmesini gerektirir. Bunu değişim stratejileri, eylem planları, etkinlik, değerlendirme ve öğrenme çalışmalarının desteklemesi gerekir. Analiz Sentez tüm bu değişim çalışmalarının çekirdeğinde, problem çözme becerilerini ve kültürünü görmekte, bu çalışmalar için aynı zamanda sağlam temelli bir "kültür yönetimi" metod/yaklaşım ve modeli önermekteyiz. Özellikle değerlendirme ve öneri geliştirme sürecinde, Çalıştay™ uygulamalarımız büyük fark yaratmaktadır.

ÜrGe, ArGe ve İnovasyon Yönetimi

Ürün geliştirme, ArGe ve inovasyon çalışmaları birbirini tamamlayan, katma değer üretmenin temelleri olan hususlar. İlgili süreç ve yapılanmayı geliştiren kuruluşlar, pazardaki fırsatları çok daha kolay iş sonuçlarına dönüştürebilecek, globalleşen Dünya'da çok daha sağlıklı büyüme süreçleri yaşayacaklardır. Uzun vadede sürdürülebilir büyüme günümüzde firmaların bu konulardaki performansına bağlı olacaktır. Yaptığımız çalışmalarla firmaların bu konularda olgunlaşması, birikimlerini gözden geçirerek geliştirmesi için yardımcı olmaktayız.