İşleyişte, İş Sonuçlarında, Temel Sistem ve Yönetim Uygulamalarında Fark Yaratan Danışman

Endüstri mühendisi, problem tanımlama ve çözüm geliştirme uzmanı, yöntem geliştiricisi, patent sahibi, sade ve işlevsel sistem geliştiren yönetim danışmanıdır. Sade, samimi, az vaat edip daha fazlasını üretmeye çalışan, yapılamayan-olamayanları yapılır hale getirmeyi görev bilerek çalışan bir yönetim danışmanı ve girişimcidir.

tc_ozetlerken

Tunç Çelik, Dünya ekonomisine yön veren toplum, ekonomi ve şirketlerde gelişmiş, popüler yönetim uygulamalarının Türk firmalarına birebir uygulanamayacağını, temel işleyiş ve  altyapı eksikleri giderilmeden Türk firmalarının, bu uygulamalardan yüksek fayda alamayacağını 1990’lı yılların başında görmüştür.

İş hayatının ilk gününden itibaren, “göstermelik”, “popüler”, “kağıt üzerinde kalmaya mahkum” uygulamalar yapmayı reddetmiş, gerçek sorun ve öncelikleri karşılayan uygulamalar geliştirmek, sistemler kurmaya zamanını yönlendirmiştir.

Bu anlayışla, 1993 yılından itibaren önce problem çözme süreç ve tekniklerinde yetkinleşmeye başlamış, bunun sonucunda 1998 yılında Çalıştay™ yöntemini ortaya çıkarmıştır. Hiçbir şablona bağlı kalmadan, yaptığı her çalışmayı yepyeni bir vaka olarak ele almış, her şirkete ve duruma özel, özgün çözümler geliştirerek somut faydalar üretmeye odaklanmış, her çalışmayı yeni bir ArGe projesi gibi ele alarak, aynı zamanda Analiz Sentez Yönetim Danışmanlık’ın sahip olduğu birikimi geliştirip, derinleştirerek çalışmıştır.

Türkiye’de problem çözme teknikleri konusunda en ciddi, disiplinli, çok sayıda çalışma yapan danışmanların başında gelir. Toplam kalite yönetiminin çekirdeği olmasına karşın, Türk kalite hareketinin  ıskaladığı bu yöntemler yerine “kalite ödülü modeli” gibi yüzeysel, gösterişe yönelik, kolaycı yaklaşıma yönelinmesine, işin en başında,1994 yıllarından itibaren karşı olmuştur. Amerika ve Japonya’da farklı yapı ve sektörde ki şirketler arasında, sadece bir teşvik-promosyon aracı olan “kalite ödül modelini”, Türk iş hayatının anlaşılmaz şekilde “ana tedavi yöntemi” olarak kullanmasını “çoktan seçmeli eğitimin bir yansıması” olarak değerlendirmiştir.

1990’lı yıllarda, ISO 9000 sistemlerinin hızlı, kağıt üzerinde devreye alındığı, yüzeysel çalışmalara da karşı çıkmış, özellikle kritik iş süreçlerinin gerçekten tam dokümantasyonunu, gerekiyorsa önce sadeleştirilip, sonra iyileştirilmesini önermiş, fark yaratan birkaç çalışmayı kariyerinin ilk günlerinde başlatıp tamamlanmasını sağlamıştır.

Analiz Sentez Danışmanlık çatısında, iyileştirdiği iş süreçlerinin kolay, hızlı ve etkili işlemesi için standartlaştırdığı süreçleri yazılımla destekli hale getirme çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamıştır.

Bugün gündeme gelen, “dijital dönüşüm” sloganı ile yapılmaya çalışılan çalışmalara 2006 yılında başlamış, 2015 yılından önce 2 firmanın kritik iş süreçlerinin baştan sona, yazılım üzerinde tam entegre işleyişinin kurgulayıp, hayata geçmesini sağlamıştır.

Dünya büyük bir dönüşümün eşiğindedir ve eksik sistem kurguları, birbirinden kopuk işleyen sistemlerle Türk firmaları, girişimcilerinin büyük enerji ve gayretlerine karşın, emekleri ile doğru orantılı kazanımlar sağlayamayacak gibi görünmektedir. Türk şirketleri “daha akıllı” çalışmanın yolunu bulmalı;

  • önce standardizasyon konusunu ve sistem geliştirmenin temel prensiplerini kavramalı,
  • buradan verimsizlik nedenlerini fark eden, hedef odaklı organizasyonlar geliştirmeli,
  • sorun çözüm becerisini üyelerinde geliştirmeli,
  • bunun üzerine farklı uzmanlık ve becerideki kişileri birlikte sinerji, planlı çalıştırma yetkinliklerine yatırım yaparak, Türk insanının yaratıcılığını inovasyona odaklamalıdır.

Bunların başarılması durumunda, Türk insanının çalışkanlığı, pratik zekası ve faklı kültürlerle çalışma becerisi büyük bir rekabet gücüne dönüşecek, Türk firmaları globalleşme anlamında çok önemli gelişmeler sağlayabileceklerdir.

Tunç Çelik tüm bu gecikmişliğe ve eksiklere karşın, problem çözme deneyim ve becerisi ile Türk firmalarındaki sistemsel sorunları hızla aşabilecek çalışmalar tasarlamakta ve projelerde sorumluluk almakta, sonuçlarda fark yaratmak için çalışmaktadır.

Siz de etkili-hızlı bir durum analizi ile sorunları tüm boyutlarıyla netleştirip,  dikkatinizi kök sorunlara odaklayabilir, gerçekçi çözümler elde etmeye başlayıp, çözümleri günlük yönetimin doğal parçası haline getirerek, şirketinizi yeni ve daha katma değerli projeler yapmak hedeflerinizi ve heyecanınızı paylaşmak için Tunç Çelik’e ve ekibine güvenebilirsiniz.

Hakkında Söylenenler

Kök Sorun Analizi İle Fark Yaratmak Mümkündür!

Yazılım uygulamaları iş sonuçlarını güvenceye alamaz. Etkili yazılım implementasyonunun öncülleri göz ardı edilemez.