Yönetim ve Sistem Geliştirme

Tasarladığımı grup çalışmaları ve Çalıştay™ uygulamalarıyla gerçek önceliklerin fark edilmesini ve sorunların netleşmesini sağladık. Akabinde oluşan çözümleri süreçlerin içine ekledik ve gerektiğinde organizasyonları, gerektiğinde yönetim sistemlerini geliştirerek, çözümlerin iş sonuçlarına dönüşmesini sağladık.

Sipariş yönetimi, üretim planlama ve proses mühendisliğinin geliştirilmesiyle üretimin 7 ayda, 3,5 kat artışı (V2)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Sipariş yönetimi, üretim ve malzeme planlama süreçlerindeki kutu yanlışlıkları ve eksikler, kıt kaynakların verimsiz kullanılmasına,

Start-up organizasyon-süreç gelişimiyle %30 ciro ve ürün geliştirme etkinliği artışı (V21)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Pazarlama ve eğitim sektörüne yönelik içerik hazırlayan firma, bir büyüme yakalamış, buradan sinerji oluşturarak, Amerika’da

Sipariş almanın dijitalleşmesi, stok ve sevkiyat planlama, üretim kapasite yönetimi gelişimiyle üretimden satışın %20 artış (V3)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Çeşitli beklentiler ve piyasa dinamikleri anlık, büyük dalgalanma ve talep artışlarına neden olabilir. Bu durumlar

Ortak pazarlama teknolojisi ve iş modeli gelişim önceliklerinde uzlaşı sonucu takip eden yıl ciroda 4 kat artış (V6)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Ortak iş yapmak tüm vaat ettiği fırsatlara karşın zor bir işleyiş modelidir. Firmalar uzmanlık paylaşma

Satış süreçlerinde sadeleşme ile satış ekibinin sahada %20 daha fazla zaman geçirir ve daha motive hale gelmesi (V3)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Satış, genel olarak hedef baskısı ile çalışan, risk yönetimi açısından da birçok kontrol yöntem ve

İdeal, kolay, izlenebilir kalite ve güvenlik sistemi geliştirilmesi (V12)

V12 : İdeal, kolay uygulanır ve izlenilebilir bir kalite ve güvenlik sisteminin geliştirilmesi Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Güvenlik ve

Operasyonel Mükemmellik

İş süreçlerini iyileştire iyileştire ideale yaklaştığımız gibi, önce ideali tasarlayıp yapabildiğimiz adımlarını uygulayarak ilerlediğimiz durumlar da oldu. Durum hangisini gerektiriyorsa ona göre ilerledik. Yaptığımız tüm projelerde daha iyi işleyiş ve sonuçlar için MRP sistemlerinin gelişmesi, oluşması ve iyileşmesi için öneri ve desteklerimiz oldu. Günümüz yeni iş modellerinin gelişmesini, böylelikle daha fazla katma değer sağlanmasını mümkün hale getirdi, bunun erken örneklerini 2006 yılından beri yapmaktaydık.

Sipariş yönetimi, üretim planlama ve proses mühendisliğinin geliştirilmesiyle üretimin 7 ayda, 3,5 kat artışı (V2)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Sipariş yönetimi, üretim ve malzeme planlama süreçlerindeki kutu yanlışlıkları ve eksikler, kıt kaynakların verimsiz kullanılmasına,

Sipariş almanın dijitalleşmesi, stok ve sevkiyat planlama, üretim kapasite yönetimi gelişimiyle üretimden satışın %20 artış (V3)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Çeşitli beklentiler ve piyasa dinamikleri anlık, büyük dalgalanma ve talep artışlarına neden olabilir. Bu durumlar

Ortak hizmet modeli stratejileri güncellenerek kazanımların 3 kattan fazla artması (V5)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Ortak hizmet (shared services management) yaklaşımı özellikle Amerika’da sinerji ve sağlanan, yaygın kullanılan önemli bir inisiyatiftir.

MRP ve ilgili hazırlık süreçlerinin iyileşmesiyle %50 stok, %20 eksik malzemede azalış ve deponun içeri çekilmesi (V10)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Yan sanayiler büyük OEM’ler ile büyük ham madde ve bileşen tedarikçileri arasında kalmakta, esnek ve

Tekrar işleme ve ara stokların analiziyle tetiklenen proses iyileştirme sonrası üretimde %40 artış (V4)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Döküm sektöründe niş ürünler üreten ve faaliyet alanında kalite ve verimlilik anlamında önder firma, artan

Eksik malzeme sayısı 13 kat düşerken, üretimin 3,5 kat artıp, stokların sadece %10 artması (V1)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Gelişkin pazarlarda kendine yer açmak ve yeni girdikleri gelişkin pazarlarda konumlarını geliştirmek isteyen firmalar oturmuş

Strateji Geliştirme, Yayılım ve Uygulama

Strateji "büyük konulardaki olasılıklar ve spekülasyonlar değildir". Hedefin önündeki engeli aşma yolunu bulmak ve o yolu bir kez bulduktan sonra günlük rutine dönüştürmek, engeli feth etmektir. Strateji çalışmaları bir hedefin ve önündeki engellerin netleşmesi, anlaşılır hale gelmesiyle başlar. Daha sonra bu engeli kaldırmanın yol, yöntem ve yapıları tasarlanır. Biz süreç ve yapılara hakimiyetimiz, değişim ihtiyacını somutlaştırabilmemiz nedeniyle gerçekten fark yaratan güçlü strateji çalışmaları yaptık ve yapmaktayız.

Yıl sonu stratejik planlama Çalıştay™larıyla, her yıl yeni gelişim temaları ve uygulama projeleri elde edilmesi (V7)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Şirketlerin büyüme hedefleri bulunmakta , bir yandan da eskiden beri süregelen sorunlarla yüzleşmek zorundalar. Bu

Sektörel gelişim önceliklerinin, strateji ve proje portföyüne dönüşmesi, yıl sonları gözden geçer hale gelmesi (V18)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Bugün pek çok toplantı yapılıyor. Bunlarda birçok görüş ortaya konuluyor. Bu çalışmaların çoğu maalesef bir

Düzenli yılbaşı Çalıştay™ uygulamaları ile iş tanım, süreç, eğitim ve delegasyonun gelişmesiyle kalite, verim ve karlılıkta %70 artış sağlanması (V8)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum İş tanımları ve süreçlerin gelişmesi önemli bir öncelik. İş paylaşımında, işbirliklerinde sorunlar nedeniyle organizasyonlar olgunlaşamıyor.

Sektörel önceliklerinin netleşmesiyle, paydaşlar arası uzlaşı sağlanması (V22)

V20: Sektör paydaşları arasında sektörün büyümesi için uzlaşının Çalıştay uygulaması ile sağlanması Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Çoğu kez sektör

Sektörde, zaman içinde yapılmış çalışmaların birikiminden, yeni dönüştürücü proje(ler) geliştirme (V19)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Birçok sektörde yapılmış birbiri ile konuşmayan pek çok çalışma söz konusudur. Oysa yeni bir çalışma

Değişim Yönetimi

Değişim yönetimini çok da laf kaldıran bir konu olmaktan çıkarıyoruz!! Değişim ihtiyacı ve odağının anlaşılması sonrasında, değişimin gereklerini eylemlere dönüştürmeyi ve bunları proje ve eylemlere dönüştürdük, olmazları olura çevirip, daha yüksek katma değer üretimini sağladık.

Ortak hizmet modeli stratejileri güncellenerek kazanımların 3 kattan fazla artması (V5)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Ortak hizmet (shared services management) yaklaşımı özellikle Amerika’da sinerji ve sağlanan, yaygın kullanılan önemli bir inisiyatiftir.

Yıl sonu stratejik planlama Çalıştay™larıyla, her yıl yeni gelişim temaları ve uygulama projeleri elde edilmesi (V7)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Şirketlerin büyüme hedefleri bulunmakta , bir yandan da eskiden beri süregelen sorunlarla yüzleşmek zorundalar. Bu

Sektörel gelişim önceliklerinin, strateji ve proje portföyüne dönüşmesi, yıl sonları gözden geçer hale gelmesi (V18)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Bugün pek çok toplantı yapılıyor. Bunlarda birçok görüş ortaya konuluyor. Bu çalışmaların çoğu maalesef bir

Düzenli yılbaşı Çalıştay™ uygulamaları ile iş tanım, süreç, eğitim ve delegasyonun gelişmesiyle kalite, verim ve karlılıkta %70 artış sağlanması (V8)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum İş tanımları ve süreçlerin gelişmesi önemli bir öncelik. İş paylaşımında, işbirliklerinde sorunlar nedeniyle organizasyonlar olgunlaşamıyor.

İdeal, kolay, izlenebilir kalite ve güvenlik sistemi geliştirilmesi (V12)

V12 : İdeal, kolay uygulanır ve izlenilebilir bir kalite ve güvenlik sisteminin geliştirilmesi Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Güvenlik ve

İdeal satınalma sistemi tasarım ve dijitalleşmesi ile sipariş giriş ve muhasebe kayıtlarında hız ve doğruluk sağlanması (V11)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Denizcilik, inşaat, gemi yapım gibi sektörlerde satın alma esnekliği, hızı ve performansı belirleyicidir. E-posta, telefon konuşmaları, whatsapp

ÜrGe, ArGe ve İnovasyon Yönetimi

Ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak, şirketleri gelecekte daha fazla katma değer üretmek, ilerletmek adına en önemli çalışmaların başında gelir. Biz de ürün fikrinin gelişip, olgunlaşmasında, ürün/hizmet gamının geliştirme stratejisine, bu stratejileri etkin uygulamak için gerekli süreç ve yapıların oluşturulmasında, daha önemlisi zama içinde oluşmuş sistem ve yapıların gelişim entegre olarak bir inovasyon sistemine dönüşmesi için farklı yapı ve zamanlarda çeşitli çalışmalar yaptık.

Start-up organizasyon-süreç gelişimiyle %30 ciro ve ürün geliştirme etkinliği artışı (V21)

Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Pazarlama ve eğitim sektörüne yönelik içerik hazırlayan firma, bir büyüme yakalamış, buradan sinerji oluşturarak, Amerika’da

Ürün gamında yeni ürün yanına, eski ürün yenileme stratejisi ekleyerek satis ve imaj artışı (V13)

V13 : Eski ürünü yenileme stratejisi Durum Sorun Çözüm Kazanım Durum Şirketler ürün gamlarını geliştirmek ve pazardaki konumlarını sağlamlaştırmak ister.