Yönetim danışmanlığı hizmeti tıkanıklıkları aşıp, potansiyeli hayata geçirmek için kritik bir seçimdir. Bu seçimin doğru yapılması için bir dizi soruyu sizin için oluşturduk ve Analiz sentez olarak cevapladık.

 

Bu sorular ya da  cevaplarımızın netliği size yetersiz geldiyse, bunu bize iletin, memnuniyet ve samimiyetle cevap vermek isteriz.

1990’ların başından beri Türkiye’de çok çeşitli kurumsal gelişim çalışmaları içinde yer aldık. Gerçek olmayan, kağıt üstünde kalmaya mahkum hiçbir çalışmayı yapmış olmak için, müşteri yada üstlerden biri istediği için  yapmadık. Aldığımız her işi, küçük, büyük Dünya’nın en önemli işi gibi samimiyetle yaptık. Bir şey yeterince iyi gitmiyor, ilerlemiyorsa bahaneler arkasına saklanıp, işi farklı göstermedik. Samimiyet ve açıklıkla hedefe gidecek bir yol aradık. Uzun yıllar hep böyle çalışarak gerçekten ve hızlı çözüm geliştirme becerimizi çok geliştirdik. Müşterilerimize çok çeşitli sektör ve yapıda, çok farklı sorunları samimi ele almış olmanın birikimi ile hizmet sunmaktayız.

Danışmanlık süreci ve yöntemleri, bunların uygulamaları konusunda 30 yılı aşan, 17si büyük 70’den fazla yönetim danışmanlık proje deneyimi ile hizmet vermekteyiz. 30 yıllık teorik ve pratik deneyim, birçok markadan çok daha etkilidir. Özellikle kurumsal yönetimin özü olan iş süreçleri ve sistem tasarımı konusunda ki yetkinliğimiz büyük fark yaratmaktadır  

Geliştiricisi olduğumuz Çalıştay™ yöntemi konusundaki ustalığımız büyük fark yaratmaktadır. Bizi tanımak, yetkinlik ve farkımızı görmek için bir Çalıştay™ uygulaması yapmanız yeterli olacaktır. Kök sorunları netleştirmekte, düşünceleri en doğru ve öncelikli konulara odaklamaktayız.

  1. Sistem analizi, tasarımı ve işleyen sistemler geliştirilmesi, devreye alınması
  2. Sistem yaklaşımıyla, kök sorun ve durum analizi yapılması
  3. Sorun tanımlama ve öncelik belirleme
  4. Engel aşıcı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulama sokulması
  5. ileri problem çözme tekniklerinin koşullara uyarlanarak kullanımı
  6. Süreç analizi, iyileştirme ve dijitalleştirme
  7. Kurum kültürünün analizi, anlaşılması ve istenen kültürün tesis edilmesi için müdahale yöntemlerinin tasarımı
  8. Hedeflerle yönetim ve raporlama sistemlerinin tasarlanıp uygulanması
  9. Proje ve süreç bazlı organizasyon geliştirme uygulamaları

Sorunları dile getirmek ve bunları çözmek iç dengeler nedeniyle içeriden daha zordur. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir.

Çoğu kez bir şirkette ve belli bir pozisyonda çalışmak bazı sorunların kanıksanmasına ve artık görülemez hale gelmesine neden olur.

Bazı sektör ve meslek gruplarının kalıplaşmış, geçmişten bugüne dek aktarılarak gelen paradigmaları yeni çözümlerin geliştirilmesini bırakın, düşünülmesini bile imkansız hale getirir. Bizim şirketimizde, sektörümüzde “XYZ” olmaz gibi pek çok sorun ve ön kabul duymuşsunuzdur.

İş sürekli farklı sektör ve yapılarda sorun tanımlamak ve çözüm üretmek olan, yönetim danışmanlığı işini meslek edinmiş kişiler, sahip oldukları yöntemler ve uzmanlıkla bu tür statükoların çözümlenip aşılması için benzersiz bir konuma sahiptirler. Bu nedenle, yönetim danışmanları ve yöneticilerin oluşturacağı işbirlikleri iş sonuçlarında büyük iyileşmeler sağlama potansiyeli barındırır.

Yönetim danışmanı olarak, kritik konularda sistemli ve etraflı durum analizleri yapıyor, sorunların tanımlanması ve ilgili çözümlerin geliştirilip, bunların iş sonuçlarına dönüştürülmesi için duruma uygun süreçler tasarlıyoruz.

Böylelikle çalıştığımız yönetim ekipleri ilk seferde, doğru sonuç üretmenin en kısa ve en iyi tanımlı yol-yöntemini görüyor, bizim yöntem becerimize ve farklı sektör deneyimiyle kurguladığımız çalışma süreçlerinin verdiği güven ile çok daha sakin, kararlı kararlar alıp, uygulayabilir hale gelmelerini kolaylaştırıyoruz.

Yetkin bir yönetim danışmanlarının farkı büyük okullardan mezun olmaları kadar, sahip oldukları akademik birikimlerin desteğiyle danışmanlık metodolojilerinde genç yaşta ustalaşmış olmalarıdır.

Yöntem ustalığı ve bilimsel yönetim danışmanlık uygulamalarına hakimiyetleri, yönetim danışmanlarının birçok kişiyi uzlaştırmalarını, herkesin güvenerek ilerleyeceği yol haritaları oluşturmalarını sağlar.

Çok sayıda farklı sektör ve yapıda proje yapmış olması bir yönetim danışmanının bir diğer avantajıdır. Böylelikle yönetim danışmanının teori-pratik arasındaki bağlantıları pekiştirmesi, böylelikle yaratıcı ve etkili çözümler üretmesi mümkün olur.

Yönetim danışmanlarının bir diğer önemli özelliği, çok yönlülükleri, çok farklı yapılara girip çıkmış olmaları nedeniyle konulara adapte olma hızlarıdır.

Yönetim danışmanlarının en son ve en önemli özelliklerinin başında konu uzmanı olmamaları gelir. Bu onları belli bir pozisyon ve bakış açısından bağımsız, her fikre eşit şans tanır hale getirir. Ancak bu şekilde belli pozisyonların getirdiği tek yönlü bakış açılarından özgür olarak düşünebilirler.

Amaç odaklı, ihtiyaca uygun tasarladığımız, aşamalı, çıktıları ve başarı faktörleri iyi planlanmış yönetim danışmanlık programları geliştirir, nitelikli teklifler hazırlarız.

Deneyimizle en doğru soruları sormakta, net durum tespitlerinden hareketle, gerçekçi çözüm önerilerine ulaşmayı güvence almaktayız.

Sadece iyi raporlar ve güzel sunumlar hazırlamakla yetinmiyor, iş sonuçlarında kalıcı değişiklik için sahada çalışıyor, deneyimimizi değere dönüştürüyor ve her yaptığımız iyi işle yetkinliğimizi perçinliyoruz.

Bizimle çalışırsanız, danışmanlık projemizi odakladığımız amaçlara adım adım yaklaşır, önemli gelişmeler elde edersiniz.

Proje hedefine ulaşamadığında bahaneler değil, bunlara neden ulaşılamadığını, ulaşmak için bundan sonra neler yapılması gerektiğini öğrenir, daha güçlü bir danışmanlık proje kurgusu elde edersiniz.

Biz sonuç almak için hep elimizi taşın altına koyar, şeffaflık ve işbirliğinden hiç bir zaman geri durmayız.

Bizimle çalışırsanız sadece iş sonuçları değil, gelişme yolculuğunda her zaman güveneceğiniz bir yol arkadaşı edinmiş olursunuz!

Durum analizi çalışmalarımız büyük fark yaratan, çalışmalar olmaktadır. İlk aşamada doğru konuda çalıştığımızı emin olmadan yolculuğa başlamayız.

Pek çok uluslararası danışmanlık firması gibi olması gereken şablonlardan hareketle çalışmıyor, şirketlerin işleyişine uygun şekilde hedeflerine ulaşması için gerçek öncelikleri netleştiriyor, yaratıcı bir tutumla bunların önündeki zorluk ve engellerini aşabilecek çözümler geliştiriyoruz.

Çalışmalarımızda hazırladığımız nitelikli dokümantasyonu yapabilen gerçekten çok az yönetim danışmanlık firması vardır. Bu şeffaf, sistemli ve nitelikli çalışma tarzı, gerçek önceliklere yönelik, gerçek çaba göstermemizi kolaylaştırıyor.

Kurucumuz Tunç Çelik bir endüstri mühendisi ve örgütsel davranış yüksek lisansına sahiptir. Her iki bilim dalının getirdiklerinin üzerine koyduğu problem çözme süreci ve teknikleri yetkinliği ile birlikte şirketlerin özgün ve etkili çözümler geliştiren, sonuç yaratan bir yönetim danışmanı profili sergilemektedir.

Bu yetkinliğe ilave olarak, kurucumuzun iş hayatına sanayinin içinde, özellikle de stratejik kararların Türkiye’deki yöneticilerce verildiği en büyük firmaların başında gelen Arçelik A.Ş’de başlamış olması, bunun dışında çok farklı sektör ve yapıda şirkette çalışma deneyimi sonrasında yönetim danışmanlık mesleğine geçmiş olması, Analiz Sentez’e masanın iki tarafını bilen bir hüviyet kazandırmaktadır. 

Ayrıca Analiz Sentez’in de yurt dışı bağlantılı çalışmaması, şablonlara bağlı çalışmaktan özgürleştirmekte, her çalışmaya tüm birikimlerine karşın beyaz sayfa ile başlamayı seçmesi çözüm üretme alanını genişletmektedir. Bunun üzerine, otuz yıllık birikim ve deneyim, bunun arkasındaki samimi, yaratıcı tutum Analiz Sentez’in en büyük gücü ve müşterileri için güven kaynağıdır.

Akademisyenler teorik modelleri bilir ama bunun pratiğini bilmezler. Önemli bir diğer husus akademisyenler güncel olmak adına yeni çıkan, gelişen konuları takip ederler.

Türkiye’de yönetimler, ülkenin bu krizli yapısı içinde, kısa vadeli kararlar ve planlarla hareket etme alışkanlığındadır. Hiçbir zaman hiç bir konuyu çok uzun vadeli perspektiflerle ele almazlar. Pratik işe yarayan, denemiş yaklaşım ve reflekslerle hareket ederler. Bunları telafi etmek için moda yönetim uygulamalarını alır hızla uygulamaya alabilecekleri yönünü uygulamaya çalışırlar. Ancak bu çalışmalar sağlam temelli, üst üste konarak ilerlemez.

Analiz Sentez olarak teorik yaklaşımı ile pratik gerçekleri ilişkilendiriyor ve sistemleri kurarken şirketlerin ihtiyaçlarına, evrimin kurallarına göre temellerden daha gelişkin uygulamalara kadar adım adım ilerliyoruz.

İyi tasarlanmış bir mülakat, Çalıştay™ dizisi  sonucunda net ve tam durum analizleri ortaya koyuyoruz. Bizim çalışmalarımız uzun yıllar müşterilerimizce referans olarak kullanılıyor.

Kök sorun analizleri ile gerçekçi ve etkili değişim içerikleri oluşturuyoruz. Değişim ihtiyaç ve önceliklerini raporlayarak, bu konuda gündemin ana hatlarını oluşturuyoruz.

Bu değişim önceliklerini aşamalı iyileştirme adımlarına bölüyor, uyguladığımız ve günlük yönetime entegre ettiğimiz çözüm geliştirme projeleri ile müşterilerimizin iş sonuçlarında fark yaratıyoruz.

Proje içerik ve planlarını dokümanter etmekle birlikte, proje portföyünü takip ediyor, kazanımları ve güncel öncelikleri güncel tutan raporlamalar yapıyoruz.

Pek çok yönetim danışmanlık modasını takip eden Türk şirketleri, temel sistemlerini kurmadıkları için bu çalışmalardan yeterince verim alamıyorlar.

Bir benzetme ile giriş-çıkış kalite kontrolde, proses kalite kontrole geçildi, bunu kalite güvence, daha sonra da sürekli iyileştirme çalışmaları takip etti. Türk firmaları bunları birbirinin üstüne eklenen yeni boyutlar ve gelişmeler yerine, yenisi yapılırken, eskisinin gözden düştüğü, geri görülen uygulamalar olarak algıladı. Aksine ilki ikincisinin basamağı olarak kullanılmalıydı.

Bu nedenle standartlaştırma, günlük yönetimin geliştirilmesi, hedeflerle yönetim uygulamaları gibi çok temel uygulamalara biz çok önem veriyor, en yenilikçi konularda bile, bu temel konularla yeni konuları entegre ederek ilerlemekteyiz.

Bu bizim başarımızı güvenceye alan, gerçekçi tutumdur.

Müşterilerimizin iş hedef ve ihtiyaçlarına uygun danışmanlık süreçleri geliştiriyoruz. Hedeflenen çıktılar, istenen ideal durumu netleştirince yapılacak çalışmaları projelendirmek ve takvimleştirmek kolaylaşıyor.  Yaptığımız çalışmalarda doğru teşhisler yapabilmek için sistemli, ne çok hızlı, ne çok yavaş olmayacak şekilde, en fazla 2 haftalık zaman açıklıkları ile müşterilerimizde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Çok hızlı ilerleyip, sonra başa dönmek, organizasyonda bazılarını geride bırakmak çok istediğimiz bir yaklaşım değil. Acele ile başlayıp, çabuk yorulmak, birşeyleri es geçmiş olmak hiç istemediğimiz hatalar.

Çalışmalarımızı 3 ila 7 aylık fazlar olarak planlıyor, önce bir hızlı kazanım (quick win) ile başlamak, sonra adım adım daha büyük ve temelden değişimlere el uzatmayı tercih etmekteyiz. Bu nedenle müşterimizin de doğru olduğunu kabul edeceği şekilde, kalıcı, kararlı hamleler ve buna uygun zamanlamalar oluşturmaktayız. 

Vakalar bölümünde incelenebilecek vakalarımız var. İşleyen sistem ve süreçler oluşturarak, iş sonuçlarında büyük ve sıçramalı pek çok iyileştirmeler yaptık.

Web sitesinde  bunları biraz daha soyutlaştırarak ve üstünü kapayarak anlattık. Üç yıllık gizlilik süresini aşmış konularda da bu tavrımızı web sitesinde sürdürdük. Ancak yüz yüze çalışma noktasına geldiğimizde, sizin önceliklerinize uygun örnekleri memnuniyetle paylaşırız.

Ancak şunun altını çizmek isteriz “her vaka birbirinden farklıdır ve her proje yepyeni bir proje olarak ele alınmalı”dır.

Müşterilerimizin iş hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun, aşamalı bir yönetim danışmanlık süreç ve hizmetleri tasarlıyor, bunu bir sözleşmenin eki yapıyoruz.

Gizlilik sözleşmesi yapıyor, müşterilerimizle projemiz tamamlandıktan sonra rakiplerine 3 yıl boyunca hizmet vermeyeceğimize sözleşmede yer veriyoruz.

Çalışmalarımızda %20 oranında başarı pirimi uygulamasıyla, neyin başarı olduğunu netleştiriyoruz.

Her karşılaştığımız zorluk ve engeli anlaşılması gereken yeni bir boyut olarak ele alır, danışmanlık yaklaşımımızı gözden geçiririz. Bu tür anlayış eksikleri ve dirençleri bizim orada olmamızın sebebi olarak görmekle birlikte, bu sorunun büyüklüğünü göz ardı etmeyiz.

Yönetim danışmanlık çalışmaları her zaman çok zor çalışmalar olmuştur. Biz emeğimizden ve hedeflerimizden fedakarlık yapmadan, zorlandığımız her noktada şeffaflık ve işbirliği ile sonuç aldık ve almaktayız.

Bizimle çalışmak gerçekten ayrıcalıktır. Müşterilerimizi yormadan onlara her zaman tam bir açıklık ve işbirliği ile hizmet etmeyi tercih ederiz. Biz bunu en zor durumda bile bu şekilde yaparız.

Direnç çok sık karşılaştığımız bir durum. Direnç gösteren kişilerin anlaşılması ve kazanılması değişim stratejisinin en kritik adımlarının başında gelmektedir. Biz ise direnci bu şekilde ele alıyor, eğer bunun makul olmadığını fark edersek, bu direnç noktasının yanlarında iyileştirmeler yapıyor, konunun bu şekilde çevresel dayanaklarını zayıflattıktan sonra, konuyu değiştirmek için ikinci aşamada bir hamle yapayı tercih ediyoruz.

Sorunları tanımlarken her zaman herkesin fikrini belli bir tasarıma uygun olarak alıyor, yaptığımız analizleri, geliştirdiğimiz modelleri bunların üzerine oturtuyoruz. Öncelikle tüm sorunları netleştirmeden, çözüm üretmeye alel acele geçmiyoruz. İfade edilen sorunları sentezleyerek ve bunlarla ilgili bulguları inceleyerek nitelikli tespitler oluşturuyoruz.

Sistemli çalışmamız sonucunuda geliştirdiğimiz modeller ve oluşan çözüm önerilerin sağlam temelli ve gerçekçi, güçlü önerileri oluyor. Böylelikle biz katılımı çok sayıda fikrin ifade edildiği, katılımcı sayısının çokluğunun öne geçtiği bir süreçten çok, herkesin anlayışının arttığı, tespit ve önerilerin gelişip, derinleştiği bir öğrenme ve dönüşüm süreci olarak ilerlemesini sağlıyoruz.

Teklif üretirken ne kadar zaman ayırmamız gerektiğini detaylı olarak planlarız. Bu nedenle bizim başladığımız bir proje için gerekli enerjiyi veremememiz söz konusu olmaz.

İnanın halen kanıksadığınız kayıplar, ulaşamadığınız başarıların maliyetleri ile kıyaslanamayacak bedellere hizmetlerimizi sunmaktayız. Gerekirse bu konuda da hizmet verebiliriz.

Çalışmalarımızda detaylı içerik geliştirme çalışmaları yapıyor, bu detaylı çalışmalardan hareketle projelerimizin bedelini ortaya çıkarıyoruz.

Ele aldığımız konular normal koşullarda, organizasyonların kendi iç dinamikleri ile kolay çözemeyecekleri, başarılması durumunda bizim proje bedelimizin çok ötesinde faydalar sağlayan organizasyonları bir sonraki aşamaya taşıyan içerikler oluyor.

Bizim çalışmalarımızla ilgili ödenen ücretleri bir masraf olarak görmek yanlış olur. Bunlar çoğu ken uygulamalar devreye girdikten sonra bir yıldan daha kıza sürede kendini geri ödeyen yatırımlar olarak görülmelidir.

Gerçek sonuçlar, gerçekçi sorun tanımlarını gerektirir. Net sorun tanımları koymak çoğu yönetimin hoşuna gitmiyor.

Kalite konusunda bugün artık kullanılmayan bir şablon uygulamada eksik ve yetersizliklere “iyileştirmeye açık alanlar” gibi şekerli kaplanmış bir ifade kullanılırdı.

Oysa yaratıcılığı tetikleyeni gerçek öncelikleri öne çıkaran, çözüm ve başarma hissini açık ve net sorun tanımları ortaya çıkarır.

şirketleri problem çözme yetkinliği yüksek, deneyimli danışmanların yönetimindeki ekiplere güvenerek net sorun tanımları oluşturabilecek bir öz güven düzeyine gelmeleri durumda, yeni dönemde ortaya çıkan fırsatları çok daha doğru değerlendirebileceklerdir.

Beceriye dönüşmeyen ve uygulanmayan bir bilgi fayda sağlayamaz. Araştırmayan, öğrenmek için okuyup, yazmayan birisi, dinleyerek yeni bilgi edinemez. Kulaktan dolma bilgiler beceriye dönüşmez.

Kurumsallaşma temelden sağlam atılan adımlarla olur. Büyük organizasyonlar, profesyonellerden çok oturan, performans verilerini şeffaflıkla üreten ve sürekli gelişen sistemlerle kurumsallaşma gerçekleşir.

Analiz Sentez ihtiyaca özel, yönetim danışmanlık süreç ve hizmetleri tasarlayan butik bir yönetim danışmanlık firmasıdır.

Hizmetlerimizin arasında yurt dışı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarına danışmanlık yapmak, fizibilite analizi çalışmaları yapmak, İK konusunda performans değerlendirme sistemleri kurmak, teknoloji öngörü çalışmaları yapmak, müşterilerimiz için faal oldukları sektörlere yönelik sektörel ekonomik öngörü çalışmaları yer almaktadır.

Bu konularda daha önceden çalışmalar yaptık, doğru müşteriler, uzun vadeli bakan yönetim ekipleri ile işbirliği yapmaya, onların karar verme süreçlerini desteklemeye her zaman hazırız.

Faydasız ve verimsiz bir toplantının maliyeti çok yüksektir. Her katılımcının 1 saatinin maliyetini hesap ettiğinizde sadece “çekirdek maliyeti” bulacaksınız.

Buna fırsat maliyetini, çözümsüzlüğün insanlarda yarattığı ümitsizliği, stresi ve çaresizliği de eklerseniz bu maliyetin çok daha yüksek olduğunu fark edeceksiniz.

Bazı toplantı ve çalışmaların ise yılda sadece 1 ya da 2 kez yapılabildiğini göz önüne alırsanız, kayıp en azından 1 yıl olacaktır. Bu bir fırsatın tamamen kaçması anlamına gelebilir.

Evet, Çalıştay™ yönteminin geliştiricisi biziz. Çalıştay™ web sitesini incelerseniz bu yöntemi nasıl geliştirdiğimizin hikayesini burada bulacaksınız.

Bizimle bir Çalıştay™ uygulaması yaparsanız bizim farkımızı ve ustalığımızı görecek, bu yöntemin geliştiricisi olduğumuzu fark edecek, bunun faydasını göreceksiniz.

Ustalık ve becerinin yarattığı farkı anlamak için bir ameliyat olacağınızı hayal edin. Bilgisinden ve becerisinden emin olmadığınız birisine sağlığınızı emanet eder misiniz?

1994 yılında problem çözme teknikleri konusunda Dünya çapında uzman olma kararı verdiğinde, Kurucumuz Tunç Çelik “kötü doktor candan, kötü hoca dinden eder!” sözünden hareketle ilk adımını atmıştı.

Ustalık öyle bir şeydir ki, başarısız olduğunuzda bile birçok şey öğrenmiş olursunuz.

TDK sözlüğüne bizim uygulamalarımızdan sonra girmiş olan “Çalıştay kelimesi”nin tanımına bakarsanız bunun anlamsız olduğunu fark edersiniz. Burada “uzmanların yaptığı çalışma” gibi bir vurgu söz konusu. Yönteme dair hiçbir şey yok.

Oysa bir konuda uzman olmayanlar da doğru tasarlanmış bir yöntemle yeni ve güçlü fikirler bulabiliyorlar. Ayrıca, Çalıştay™ patentlenebilir bir yöntem değil. Bir yaklaşım, her seferinde duruma, koşula adapte edilen. Dolayısı ile moderatörün becerisi belirleyici.

1994’den beri yaptığımız, 1998 yılında ilk uygulamasını yaptığımız bu uygulama bizim geliştirdiğimiz bir uygulama! Patentlenebilir değil ama bu işin marka sahibini ve geliştiricisini bulabilmeniz, bu yöntem-yaklaşımdan en çok faydayı sağlayabilmeniz açısından bir güvence.

Son dönemde dijital dönüşüm en popüler yönetim gelişme alanı haline geldi. Herkes bu konuya odaklandı, pek çok çalışma başladı.

Bu çalışmalar iş süreçlerinin baştan sona analizi, iş süreçlerini standartlaştırılması, standardize olamayan özel süreçlere yönelik inovatif çözümlerin geliştirilmesi, bunun akabinde yazılım teknolojilerinin, başta RPA olmak üzere doğru uygulanması durumda sonuç verecektir. 

Dijital dönüşüm yeni iş modellerini, iş birliklerini mümkün kılıyor. Dijitalleşme sürecinde fark yaratan şirketlerin pazardaki konumu ve üretecekleri katma değer çok daha farklı olacak.

Tüm bu çalışmalar doğru ideal an iş süreçleri kurmaktan, süreç inovasyonundan geçmekte.

Analiz sentez 2003 yılından beri iş süreçlerinde yaptığı iyileştirmeler, dijital dönüşüm konusundaki erken dönem uygulamaları ile bu süreçte fark yaratmak isteyen, modaya uymanın ötesine geçmek isteyen firmalar ve yönetim ekiplerinin güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir