Yönetim etkinliği ve sistemleri geliştirme (H1)

Açıklama

Şirketlerin büyümeleri bir noktada yavaşlar, ciro artış hedefleri istenen hızda gerçekleşemez. Sanki doğal bir sınıra gelinmiştir. Bunun kısmen dışsal, kısmen içsel nedenleri olsa dahi, bu değişim zamanının geldiğinin işaretidir; Buraya gelinmesini sağlamış yaklaşım, yapı, beceri ya da alışkanlıklar artık bir sonraki aşama için yetersiz kalmaktadır.

Bu yetmezliklerin anlaşılması, ihtiyaç duyulan değişimin planlanması zor ve şirket üst yönetiminin tam katılımını gerektirir. Bu noktada birçok şirket moda kalıp ve şablonları seçmesi en büyük tehlikedir. Değişimi sağlayacak özgün ve uygulamaya geçecek çözümler “üçüncü bir göz” desteğinde geliştirilmeli ve şirketi bir üst aşamaya taşıyacak düzenlemeler teori ile pratiğin yaratıcılıkla bir araya gelmesini gerektirir.

Yönetim biliminin temel yöntemleri olan hedeflerle yönetim, stratejik yönetim, süreç bazlı yönetim ve proje yönetim uygulamalarının şirketlerin ve departmanların süreç ve yapılarına yaratıcı bir yaklaşımla uyarlanması durumunda, gerçek ve etkili bir değişim mümkündür.

Hedef Kitle

Büyüme ve gelişme süreçlerinde güçlük yaşayan, başarılı ancak bir sonraki sıçramayı yapmakta zorlanan, başarılarını tekrar etmeye başlamış, güçlü, hedef odaklı ŞİRKET SAHİPLERİ ve bu firmaların ÜST YÖNETİMLERİ

 

Uygulamalar

1.1. Hedeflerle yönetim sisteminin oluşturulması (ölçüt gösterge hiyerarşisi ile birlikte)

1.2. Balanced Score Card Yöntemi ile hedef – müşteri – süreç – öğrenme önceliklerini belirlenmesi

1.3. Süreç bazlı yönetim sistemi oluşturulması ya da gözden geçirilip etkinleştirilmesi

1.4. Organizasyonun, birim kaynak kullanımlarının gözden geçirilmesi ve süreç bazlı yaklaşımla geliştirilmesi

1.5. Hedef – strateji – proje portföyü yönetim yapısının geliştirilmesi

1.6. Veri toplama ve raporlama sistematiğinin analizi, geliştirilmesi ve dijitalleştirilmesi

1.7. Proje yönetim ofisinin yapı ve süreçlerinin  geliştirilmesi

1.8. Yönetim fonksiyonlarının işlevsel etkinliğinin analizi

1.9. Organizasyon ve iş tanımlarının, kaynak kullanımının analizi

1.10. Şirket öncelikleri bağlamında, şirketi geriye çeken konuların analizi ve önceliklendirilmesi

1.11. Değişim/gelişim önceliklerinin ve ihtiyacının tanımlanması

1.12. Değişim/gelişim yöntem, strateji ve yol haritası tasarımı