Yeni iş modeli geliştirme (H6)

Açıklama

Şirketler yeni ürün, süreç ve yatırım durumlarında fizibilite analizi yapar. Fizibilite analizi bir iş fırsatı ile ilgili yatırım öngörüleri, birçok varsayımlara dayanan bir gelir/gider modeli ve iş planının sonucudur.

İş planlarının en önemli zorluğu, girdilerdeki değişikliğin, planda çok şeyi değiştirebilmesidir. Bu nedenle iş planları hazırlayanların yeni fikirler duyma konusunda biraz isteksiz olmalarını anlayabiliriz.

“Business model canvas” çok detaylı iş planları hazırlamadan, önce girdi parametrelerinin yaratıcı bir şekilde çalışılmasını mümkün kılarak, planlama sürecini dinamikleştirmektedir. Bu nedenle fizibilite öncesi, bir iş planını, onun öncesinde de iş modelinin netleştirilmesini önermekteyiz.

Müşteri segmentinden geriye doğru 9 adımlı tasarım süreci, değer vaadini ve bunun yaratılmasını öne çıkarırken, bu müşteri odaklı ve dinamik bir planlama modeli fırsatlara daha iyi ve hızlı yönelinmesini kolaylaştırmaktadır.

 

Hedef Kitle

Yeni teknolojik çözümler geliştiren, bunlara işbirlikleriyle ölçek kazandırmak isteyen girişimciler, iş geliştirme yöneticileri üst yönetimler ve iş sahipleri

Uygulamalar

6.1. İş modeli elemanları ile ilgili alternatifler için 9 ayrı mini ÇalıştayTM uygulaması

6.2. İş model elemanlarının gruplanarak, olgunlaştırılması

6..3. Olası farklı iş modellerinin belirlenmesi

6.4. Risk analizi ile iş modellerinin sentezlenerek olgunlaştırılması

6.5. Değişim/gelişim ihtiyacının tanımlanması

6.6. Değişim/gelişim yöntem tasarımı