Ürün Geliştirme strateji, süreç ve yapılanması (H13)

Açıklama

Pekçok üretim organizasyonu müşteri taleplerine daha iyi cevap vermek adına ürün gamında ve ürünlerinde yenilikler geliştirme çabasında. Bu süreç ve organizasyon geliştirme çalışmaları kolay olmamakla birlikte, oldukça önemli yatırım ve yönetim ilgisi gerektiren konular olarak gittikçe önemini artırmaya devam edecek.

Ürün geliştirme altyapı, organizasyon ve süreçlerdeki eksikler hem üretimde, hem de müşteri memnuniyeti sağlanmasında zorluklara neden oluyor.

Otomotiv yan sanayi bu sürecin en yapısal işlemesini gerektiren sektör olmakla birlikte, konunun 8 aşama ve 365 adımlı bir süreç olmasının ötesinde, risk önleme yaklaşımı, problem çözme tekniklerinin etkin kullanımı, şirkette iş bölümünün optimizasyonu, şirketin çalışma kültürü gibi başlıkları içermesi etkili iş sonuçları elde etmek için olmazsa olmaz faktörlerdir.

Diğer sektörlerin de otomotiv kadar olmasa dahi, ürün ve proses geliştirme süreçlerine yatırım yapması, aynı zamanda firmaların  inovasyon kapasiteleri açısından da önemi göz ardı edilmemelidir.

Hedef Kitle

Şirketlerini yeni(likçi) ürünler ile daha hızlı ve sistemli süreçlerle geliştirmek isteyen ArGe ve ÜrGe yöneticileri, üst yönetimler

Uygulamalar

13.1. Ürün geliştirme süreç/yapısında yaşanan sorunların analizi için ÇalıştayTM uygulaması

13.2. İdeal ürün geliştirme sürecinin hızla modellenmesi

13.3. Organizasyon birimlerinin ürün geliştirme kapsamındaki sorumluluklarını netleştirip, talimatları oluşturması

13.4. Ürün geliştirme sürecini destekleyici, faktörlerin tanımlanması ve proje bazlı geliştirilmesi

13.5. Ürün geliştirme ile ilgili performans metriklerinin belirlenip, düzenli raporlanır hale getirilmesi