Strateji geliştirme, yayılım ve uygulama (H8)

Açıklama

Şirketler her yıl bütçe ve yıllık iş planı geliştirme çalışmaları yaparken, bazı zamanlarda stratejilerini de güncellerler.

Esasen yıl sonunda birkaç ay önce başlanan ve iyi planlanan stratejik planlama çalışmaları, çok daha etkili strateji, iş planı ve bütçe geliştirme çalışmalarını kolaylaştırır.

Hem aşağıdan yukarı durum analizi, hem de yukarıdan aşağı yaklaşımla öncelik/hedef belirleme çalışmaları yıllık iş planlama çalışmalarını besler, stratejilerin etkinlikle güncellenip, gelişmesini sağlar.

Aceleye gelmeyen stratejik planlama çalışmaları çalışanları gerçek hedef ve önceliklere odaklanmasını, bu doğrultuda doğru projelerle iş planlalarının içini doldurmasını sağlar. Ancak bu şekilde stratejilerin etkili bir şekilde yayılması, çalışanların hedeflere odaklanması  mümkün olabilir.

Hedef Kitle

DOĞRU ÖNCELİK ve YÖNÜ BELİRLEYEREK, ŞİRKETİ BU HEDEFLERE ODAKLAMAK İSTEYEN STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİCİLERİ, ÜST YÖNETİMLER

Uygulamalar

8.1. Yıl sonu stratejik planlama toplantısı

8.2. İş stratejisi ve modelinin geliştirilmesi

8.3. Teknoloji trend ve önceliklerinin analizi

8.4. Yeni 5/10 yıllık ürün gamı stratejisinin geliştirilmesi

8.5. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin analizi ve önceliklendirilmesi

8.6. Şirket strateji ve hedef ağacının oluşturulması

8.7. Balanced Score Card uygulaması ile hedef, müşteri, süreç ve öğrenme önceliklerinin görsel hale getirilmesi

8.8. Şirket stratejilerinin alt birim strateji, öncelik ve projelerine dönüştürülmesi

8.9. Stratejik planın ve proje portföy uygulamalarının takip ve değerlendirme sürecinin tasarımı ve hayata geçirilmesi

8.10. Kritik ölçüt ve göstergelerin belirlenmesi, düzenli takip edilir hale getirilmesi