Şirket kültürünü tanımlama ve yönetme modeli geliştirme (H11)

Açıklama

Şirketler müşterilerine değer üretir, bunun gerektirdiği ekip, sistem ve yapıları geliştirirken, farkında olmadan bazı yaklaşım, alışkanlık ve refleksler öğrenir, bunları sürdürürler.

Şirket kültürü, başta yönetim olmak üzere şirket çalışanlarının tüm düşünce, davranış ve karar alma süreçlerini görünmez bir el gibi alttan alta etkiler. Herkesin konuştuğu şirket kültürü nasıl tanımlanıp yönetileceği bilinmeden varlığı ve etkilerini sürdürür.

Analiz Sentez bu konuda elle tutulur, bilimsel arka bir planı olan sistematik yaklaşım geliştirmiş ender yönetim danışmanlık firmalarından biridir.

Şirket kültürü farkında işe yaradığına inanılarak, farkında olmaksızın kullanılan ortak algılama, düşünme ve davranış modelleridir. Bazı durumlarda hayatı  kolaylaştırırken, bazı yeni gerekleri yapılamaz hale getirir.

Değişim yönetiminin iyi işlemediği, direncin yüksek olduğu durumlar şirket kültüründe değişim gereğinin işaretidir; Şirketin içinde değişimin ihtiyaç duyduğu nitelik yok ise, yeni niteliklerin geliştirilmesi ya da dışarıdan getirilmesi gerekebilir.

Ortaya karışık birkaç eğitim, birkaç toplantı ve mesaj ile  şirket kültürünü gelişmez ve değişmez. Şimdiki ve istenen kültür analiz edilmeli, kültürün değişmesi için strateji, sistem ve bireysel davranış boyutlarına yönelik, net, somut  eylem planı, takip ve geri-besleme uygulamaları tasarlanmalı, uygulanarak bunlar olgunlaştırılmalıdır.

Hedef Kitle

ELLE TUTULAMAYAN ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜ TANIMLI, YÖNETİLEBİLİR HALE GETİRMEK İSTEYEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ.

Uygulamalar

11.1. Şirket kültürünün kantitatif yöntemle (standart anket yöntemi ile analizi

11.2. Şirket kültürünün kalitatif yöntemle (mülakatlar, gözlemler, yorumlar) ile analizi

11.3. Şirketin değişim önceliklerinin ve ihtiyaç duyulan kültürün tanımlanması

11.4. Şirket kültürü yönetim sürecinin oluşturulması

11.5. Şirketin günlük işleyişindeki kritik önceliklerin görsel hale getirilmesi

11.6. Şirket kültürüne uyan/uymayan davranışların takibi ve geri besleme verilmesi sistemlerinin geliştirilmesi

11.7. Şirket kültürünün operasyonel yönetim süreçlerini olşturulması

11.8. İstenen şirket kültürü ile  şirketin politika ve süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi