Sektörel ve bölgesel gelişim programları geliştirme ve yönetimi (H9)

Açıklama

Sanayi devrimine 200 yıla yakın gecikmeyle başlayan Türkiye, bugün önemli bir üretim gücü haline geldi. Bilim, yüksek teknoloji, sistem tasarımı, Ar-Ge konusunda eksikleri gidermeye yönelik çalışmalar güçlenirken, üçüncü bilgi çağı devrimi hızlanarak, Dünya’yı dönüştürmeye başladı.

Tüm sektörlerde akıllı ürünler ve sistemler gelişiyor, otomasyon üretim, tasarım ve iş süreçlerini bütünleştirip, dönüştürüme aşamasına geldi. Yetkinleşmenin yanında ölçek ekonomisi yaratarak global oyuncular arasına katılmak için firmaların bireysel çalışmaları artık yeterli olamaz.

Bu nedenle, bölge ve sektör bazında vizyoner işbirliği projelerine çok ihtiyaç var. Ayrıca bunu başaran bölgeler, artık yeni yatırımlar açısından da daha cazip hale geldi ve artık bölgeler ve şehirler de rekabet içinde.

Bu doğrultuda, sektörel dernekler, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, üniversiteler ve bölgelerinin lider kuruluşları bölgesel gelişimin tarafları ortak faydada birleşerek, sinerji yaratmak üzere çok daha nitelikli projeler ve ortak çalışma modelleri geliştirmek durumunda.

Hedef Kitle

SEKTÖR ve BÖLGELERİNİN REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRİCİ  İNİSİYATİFLER GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞAN LİDER ŞİRKET YÖNETİCİ ve SAHİPLERİ

Uygulamalar

9.1. Bölgesel gelişim strateji ve projeleri oluşturma Çalıştayları

9.2. Eşgüdüm ve işbirliği geliştirme, koordinasyon süreç ve organizasyonlarının geliştirilmesi

9.3. Değişim strateji ve projelerinin paydaş organizasyonlarca sahiplendirilmesi

9.4. Kaynak geliştirme strateji ve süreçleri oluşturma ÇalıştayTMları

9.5. Strateji yayılım süreç ve organizasyonlarının geliştirilmesi

9.6. Kritik organizasyonların yetkinleştirilmesi

9.7. Destekleyici, yaygın eğitim ve katılım etkinlikleri tasarımı

9.8. İstenen değişimin somutlaştırılıp, iletişiminin yapılma süreç/organizasyonlarının tesis edilmesi

9.9. Kaynak yönetimi ve şeffaf iletişimin tesis edilmesi