Problem çözme çalışmalarının kurumsallaştırılması (H12)

Açıklama

Türkiye’de 1990’lı yıllarda başlamış kalite çalışmaları, değişik aşamalardan geçmiş olmasına karşın, birçok şirkette başlamış problem çözme çalışmaları kısmi ve yer yer yapılabilir hale gelmiştir.

Bilimsel yöntem ve yaklaşımın iş hayatındaki sorunların sistemli çözülmesini kolaylaştıran bu yöntem ve sürecin Türk iş hayatının doğal, günlük çalışma rutinlerinden biri haline gelemedi.

Bu çalışmaların derinlik, yaygınlık ve etkinliğini artırmak isteyen, böylelikle çalışan yaratıcılığında sıçramalı iyileştirme yapmak bugün her şirket için hale önemli bir gelişme alanıdır.

Esasen şirket kültürünü geliştirmek konusunda ciddi olan firmalar için de, problem çözme tekniklerinden çalışanların beceri ve yetkinlik kazanması önemli bir temel bileşendir.

Hedef Kitle

PROBLEM ÇÖZME ve YARATICILIĞI ŞİRKETİNDE GELİŞTİRMEK, BUNLARI ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN TEMEL BİLEŞENİ HALE GETİRMEK İSTEYEN ÜST YÖNETİMLER, KALİTE VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ

Uygulamalar

12.1. Kronik ve tekrarlayan sorunların ve bileşenlerin analizi

12.2. Mavi yakalı ve beyaz yakalı personele kullanacakları problem çözme tekniklerini öğretip kullandırarak problem çözme becerilerinin geliştirilmesi

12.3. Nitelikli problem çözme çalışmalarının tekrarlanması yolu ile çalışanlarda problemlere sistemli yaklaşma alışkanlığının pekiştirilmesi

12.4. İyi uygulamalar arşivinin oluşturulması

12.5. Şirketin açık sorunları ve çözüm önerileri için veri tabanı oluşturulması

12.6. Risk öngörme ve önlem geliştirme çalışmaları