İnovasyon sistem gelişimi (H14)

Açıklama

90’lı yıllardan itibaren birçok şirket kalite sistemleri ve çalışan yönetimine dair süreçler kurdu, fikir ve önerileri teşvik etmek için sistemleri devreye aldı.

Şirketlerin gündemine son birkaç yıldır inovasyon girdi. İnovasyonun sistematik olarak yönetilmesi için ISO 50501 2017 yılında yayınlandı.

Şirketler ürün, süreç, hizmet inovasyonu ya da bunların bir birleşimi ile şirketler önce inovasyon stratejilerini belirlemeli, sonra halihazırda işleyen sistemlerini geliştirip, bunları bir üst seviyede bir inovasyon yönetimi sistemi bütünleştirmelidirler.

Hedef Kitle

Şirketlerinde inovasyon yönetim sisteminin kurmak, geliştirmek ve olgunlaştırmak isteyen  ArGe ve ÜrGe yöneticileri, kalite yöneticileri, üst yönetimler

Uygulamalar

14.1. İnovasyon stratejisinin oluşturulması

14.2. Süreç/proses/hizmet inovasyon ÇalıştayTM uygulamaları ile inovasyon fırsatlarının tespiti

14.3. İnovasyon fırsatlarını projelere dönüştürecek uygulamaların yönetilmesi

14.4. Şirket inovasyon sisteminin değerlendirilmesi ve/veya geliştirilmesi