İş ve ideal süreçleri geliştirme uygulamaları (H4)

Açıklama

Şirketler ve organizasyonlar büyüyüp gelişirken, çoğu kez temel iş süreçlerinin paralel olarak güncellenip geliştirilmesi göz ardı edilir.

Şirketler yürüyen organizasyon ve sistemlerinin üzerine yenilerini geliştirip eklediklediklerinde, iş süreçlerini yazılım destekli hale geldiğinde doğal olarak sistemlerin karmaşıklığı doğal olarak artar, eski sistemlerin güncellenmesi zorlaşır. 

Sistemlerin bakımı ve sadeleştirilmesi yapılmazsa sistemler ve organizasyonlar kalıplaşır, esnekliğini kaybedip rijitleşir. Biz 3 ila 5 yıllık dönemlerde, kritik iş süreçlerinin ve organizasyonların gözden geçirilip, sadeleştirilmesi ve yenilenmesini öneriyoruz.

Yine büyük yazılım projeleri ve şimdiki tabiriyle dijital dönüşüm projeleri öncesinde  nitelikli, ciddi kaynak/zaman ayrıldığı, işleyiş ve organizasyonun baştan sona sorgulandığı durum analizi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasını son derece önemli ve faydalı görmekteyiz.

Pratik nedenlerle çoğu kez yazılım projelerinin girişinde yapılan 3-5 ay süren, özellikle de yazılım şirketleri yönlendirmesinde yapılan çalışmalar yerine, daha kapsamlı durum analizleri, inovatif sistem ve organizasyon geliştirme çalışmalarının, değişimi kolaylaştırıp dijital dönüşüm yatırımlarından alınacak faydayı yükseltip, hızlandırdığını gözlemlemekteyiz.

Analiz Sentez olarak, 20 yılı aşkın uygulama deneyimimizle “ideal sistem tasarımı” uygulamaları ile amaç odaklı, yalın ve etkili iş süreçleri kurgulamakta, bunların organizasyon karşılığını oluşturmakta ve hedeflerle yönetim sistemini de buna göre yeniden düzenlemekteyiz.

Böylelikle işleyişin gelişmesi, organizasyonların rahatlaması ve oluşan bu sade ve ideal sistem kurgularının dijitalleşmeyi kolaylaştırıp, etkinleştirmesi mümkün hale gelmektedir.

Hedef Kitle

İŞ SÜREÇLERİNDE YENİLİK YAPARAK REKABETTE FARK YARATMAK İSTEYEN ÜST YÖNETİMLER ve KALİTE YÖNETİCİLERİ

 

Uygulamalar

4.1. Ana iş süreçlerindeki zorluk ve aksaklıkların analizi ve giderilmesi

4.2. İdeal iş sürecinin oluşturulması ve uygulanması

4.3. İş süreçleri analiz edilerek dijitalleştirme strateji ve önceliklerinin belirlenmesi

4.4. İş süreçleri üzerinde veri toplama ve raporlama noktalarının belirlenmesi

4.5. İş süreçlerinin girdi ve çıktıları analiz edilerek süreç iyileştirme ve performans ölçütlerinin belirlenmesi

4.6. Süreç bazlı organizasyon çalışmaları

4.7. Şirket hedeflerinin süreç ve organizasyon birimleri ile ilişkilendirilmesi