Eğitim İhtiyaç Analizi (H16)

Açıklama

Eğitim ihtiyacını analiz etmek kompleks bir iş, keza öncelikle şirket hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmayla ilgili güçlüklerin net olarak anlaşılmasını gerektiriyor.

Kapsamlı ve gerçekçi bir durum analizi çalışması sonrasında, ikinci adımda birim-departman önceliklerinin etkili bir analizi gereklidir.

Şirket ve departman önceliklerini netleştirdikten sonra çalışanların iş analizleri yapılmalı, idealde yapması gereken iş ve bunun gerçekleşmesi için gerekli stratejinin geliştirilmesi gerekecektir.

Eğitim öncelikle bu değişimi kolaylaştırıp, desteklemelidir. Bu ilk hedefin belli düzeyde başarılmasını takiben çalışanın departman önceliklerinden bağımsız olarak, şirket öncelikleri ve bunlarla ilgili projelerin başarılmasını destekleyecek bilgi ve becerileri edinmesi desteklenmelidir.

Hedef Kitle

İddialı kariyer hedefleri olan, öncelikle departmanın öncelikleri ile ilgili daha fazla sorumluluk almak, bunun başarmak için yeni bilgi ve beceri edinmek isteyen bireyler.

Departmanının önceliklerine yüksek düzeyde katkı yapabilmiş, artık şirketin hedeflerine yönelik projeleri destekleyecek bilgi ve beceriler de kazanmak isteyen bireyler.

Departmanının ve şirketin hedeflerine daha yüksek oranda katkı yapmaya aday, bunun içim bilgi ve becerisini geliştirme isteğindeki çalışanları desteklemek isteyen yönetici ve üst yöneticiler.

Uygulamalar

16.1. Durum analiz çalışması (şirket ve birim kapsamında ayrı ayrı)

16.2. Öncelik, hedef, zorluk ve engellerin analizi ve önceliklendirilmesi

16.3. Değişimi kolaylaştıracak bilgi ve becerilerin analizi

16.4 Kişisel gelişim yol haritası ve uygulama projelerinin tasarımı