Durum analiz çalışmaları (H7)

Açıklama

Pekçok şirket, start-up, sektör içinde bulunduğu durumu geliştirmek için birçok çalışma ve yatırım yapıyor. 

değerlendirmek ihtiyacında.

Bunun için için yöntemli ve planlı bir çalışma çalışma sürecinin amaç odaklı olarak tasarlanıp, uygulanması gerekiyor. Bu doğrultuda araştırma çalışmaları, yoğun bir iletişim süreci, toplantı ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bulguların özetlenip, nesnel bir göz ile raporlanması söz konusu.

Analiz Sentez 2000 yılından beri edindiği yönetim danışmanlık sürecindeki birikimiyle 

Hedef Kitle

DOĞRU ÖNCELİK ve YÖNÜ BELİRLEYEREK, ŞİRKETİ BU HEDEFLERE ODAKLAMAK İSTEYEN STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİCİLERİ, ÜST YÖNETİMLER

Uygulamalar

7.1. Yıl sonu stratejik planlama toplantısı

7.2. İş stratejisi ve modelinin geliştirilmesi

7.3. Teknoloji trend ve önceliklerinin analizi

7.4. Yeni 5/10 yıllık ürün gamı stratejisinin geliştirilmesi

7.5. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin analizi ve önceliklendirilmesi

7.6. Şirket strateji ve hedef ağacının oluşturulması

7.7. Balanced Score Card uygulaması ile hedef, müşteri, süreç ve öğrenme önceliklerinin görsel hale getirilmesi

7.8. Şirket stratejilerinin alt birim strateji, öncelik ve projelerine dönüştürülmesi

7.9. Stratejik planın ve proje portföy uygulamalarının takip ve değerlendirme sürecinin tasarımı ve hayata geçirilmesi

7.10. Kritik ölçüt ve göstergelerin belirlenmesi, düzenli takip edilir hale getirilmesi