Dijitalleşme stratejisi planlama ve yönetimi (H5)

Açıklama

Yazılım teknolojileri geldiği gelişmişlik düzeyinde  iş süreçlerinin etkin şekilde  otomasyonunu mümkün hale getirdi.

Özellikle çok farklı ortamlarda bütünleşik çalışma olanağı sağlayarak, süreçlerdeki kopukluklar, zaman kayııları, tekrar veri girişlerini ve raporlama zorluğunun ortadan kaldırılmasını mümkün hale getirdi.

Bu konunun vizyon boyutu kadar, süreç olgunluğu,  altyapı hazırlığı ve değişim/direnç yönetimi boyutları olduğu unutulmamalıdır..

Bu nedenle iş süreçlerinin idealleşmesi kapsamında, akabinde iş modelinin de gözden geçirilmesi göz ardı edilmemelidir.

Keza başarılı bir dijitalleşmenin arkasından yeni ve önemli esneklikler, değer yaratma fırsatları ortaya çıkacaktır. Bu fırsatlar tedarikç ve müşterilerle entegrasyonun da değerlendirildiği durumlarda çok daha yüksek olmaktadır.

Hedef Kitle

İş süreçlerinin dijitalleşme hazırlık düzeyini değerlendirmek, doğru öncelik-stratejiler belirleyerek, değer üretme süreçlerini ve otomasyon düzeyini geliştirmek isteyen üst yönetimler ve bilgi işlem yöneticileri

Uygulamalar

5.1. İdeal iş modeli çalışması

5.2. İdeal iş süreçlerinin modellenmesi

5.3. Şimdiki iş süreçlerini idealleştirme yol haritası (altyapı, işleyiş, organizasyon)

5.4. Gerekli yazılım teknolojilerinin ve interface’lerin planlaması

5.5. Yeni dijital iş sürecinin geliştirilmesi ve güncellenmesi

5.6. Yeni dijital işleyişin günlük yönetimin rutin bir parçası haline gelmesi