Robotik Proses Otomasyonu (RPA) ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları (H16)

Açıklama

Pekçok şirket işini yapabilmek için yazılımlara yatırımlar yaptı. Bu yatırımlara rağmen hala pekçok manüel yapılıyor,bazı noktalarda tekrar tekrar veri girişleri, excel yardımıyla yapılan pekçok çalışma kaldı.

Yurtdışında sistemlerini kurmuş oturtmuş firmalarda yazılım teknolojisindeki büyük gelişme ile birlikte, “dijital dönüşüm” adını verdiğimiz yeni bir “iş otomasyonu” dalgası, hız, esneklik ve maliyet avantajları sağlamak üzere şirket yönetimlerinin gündemine girdi.

Öyle ki tasarım, ürün geliştirme, iş süreçleri ve üretim sistemlerinin de entegrasyonu mümkün hale geldi. Böylelikle batılı lider firmalar, maliyet avantajı sağlamak için uzakdoğuya aktardıkları işleri, yeniden firma içine, yakınına çekme, böylelikle uzakdoğuya yönelik teknoloji transferini de durdurmayı gündemlerine aldılar.

Türk firmaları da bu gelişmeyi kısa bir süre tereddütle izledikten sonra, bu hareketin içine girdi, girmekte. Türk firmaları kısmen endüstri 1, kısmen endüstri 2, kısmen endüstri 3 standartlarına göre işleyen, iş yapılarına şimdi endüstri 4 uygulamalarını eklemek durumundalar.

Bunun için yol haritaları ile oyalanmak yerine süreçleri analiz etmeye, ihtiyaç duyulan ideal çıktıları sadelikle tanımlamayı, kolay gelişebilecek yazılım uygulamalarını şimdiki sistemi destekleyen ekiple, daha zor uygulamaları ise RPA teknolojisini kullanarak hızla devreye almayı öneriyoruz.

Hedef Kitle

DOĞRU ÖNCELİK ve YÖNÜ BELİRLEYEREK, ŞİRKETİ BU HEDEFLERE ODAKLAMAK İSTEYEN STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİCİLERİ, ÜST YÖNETİMLER

Uygulamalar

16.1. Baştan sona iş süreçleri ve kopukluk-aksaklık-yetersizliklerin analizi

16.2. İdeal durum analizi ve ideal çıktıların tasarımı

16.3. Eldeki sistemle yapılabileceklerin analizi

16.4. RPA uygulamaları ile kazanmı projelerinin geliştirilip, hayata geçirilmesi

16.5. Yeni yazılım yatırımı öncesinde ihtiyaçların önceliklendirilmesi, kriter bazlı alternatif teknoloji ve çözüm ortaklarının değerlendirilmesi

16.6. İdeal durum analizinin dokümanter edilerek yeni yazılım ekiplerinin oryantasyonu, takibi ve performans değerlendirme hizmeti