Ar-Ge strateji ve yapılanması (H15)

Açıklama

Günümüzde pekçok şirket ürün geliştirme birimi kurmadan, ArGe birimi kurmak durumunda kalmaktadır. Bu da esasen ArGe yapılanmasının önündeki engellerden biri olmaktadır.

Gerçek bir ArGe oluşturmak için daha kısa vadeli, günü birlik konuları ürün geliştirme ve proses mühendisliği içinde ele almak, şirkette yeni konuları araştırmak, geliştirmek, yeni yetkinlikler geliştirmek amacına ArGe çalışanlarını yönlendirmek çok daha sonuç alıcı bir tavır olacaktır.

Bu doğrultuda öncelikle şirketin operasyonel mühendislik ihtiyaçları tanımlanmalı ve şirketin geleceğini belirleyecek ArGe strateji ve yapılanması ile ilgili daha rahat düşünme ortamı yaratılmalıdır.

ArGe çalışmalarının etkinleşmesi açısından firmalar kritik teknoloji ve yetkin alanlarını izlemeli, öğrenmeli, pazarlardaki fırsatları ve öncü firmaları sistematik olarak incelemek için zaman ve kaynak yaratmalıdırlar.

Bu doğrultuda teknoloji yol haritaları, pazar analizleri, benchmarklar, öncü şirketlerle işbirliği anlaşmaları, sektörel kümelerde yer alınması değerlendirilmeli, ArGe’ler kapalı fanuslar içinde çalışmamalıdır.

Hedef Kitle

Şirketin ArGe yapılanmasını, diğer birimlerle çalışma-işbirliği süreçlerini planlamak, gözden geçirmek ve geliştirmek isteyen üst yönetimler ve iş sahipleri

Uygulamalar

15.1. Mühendislik (ürün ve proses) süreç ve yapılanması gelişme ihtiyacının tanımlanması

15.2. Şirketin güçlü olduğu pazar, müşteri ve segmentlerden hareketle olası teknolojik gelişme ve yenilik trendlerinin analizi için Çalıştay™ uygulaması

15.3. Şirketin ArGe gelişim stratejisinin yapılandırılması

15.4 Üretim – Mühendislik ve ArGe birimleri arasındaki işbirliği ve geçiş süreçlerinin tanımlanması