Kümelenme ve bölgesel gelişim çalışmaları

Son yıllarda Türkiye’de gelişmişliğin ve refahın yaygınlaşması için bölgesel gelişim çalışmalarına önem verilmekte, bu çalışmalar Kalkınma Bakanlığı merkezinde, Kalkınma Ajansları önderliğinde yürümektedir.

Diğer taraftan Türkiye’de üretilen katma değerin artması, Türkiye’nin rekabet gücünün artması için Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlıkları kümelenme projelerini desteklemektedir.

Bunlara ilave olarak KOSGEB KOBi’lerin gelişimini ve TÜBİTAK ise bilim ve teknolojik gelişmeleri desteklemek için seferber olmuş durumdadır.

Analiz Sentez olarak çeşitli Çalıştay uygulamaları ve kümelenme projeleri ile biz de, Türkiye’nin ciddi ve sonuç almaya odaklanmış danışmanlık firması olarak, yöntem, deyim ve birikimlerimizle ülkemiz ve firmalarımız açısından son derece önemli bu büyük harekete destek vermekteyiz.

Kümelenme ihtiyaç analiz çalışması

Rekabet gücünü geliştirme konusunda geliştirmiş olduğumuz yaklaşım ve aracın desteğinde küme üyesi firmaların ihtiyaçlarını son derece etkin bir şekilde ortaya koymaktayız. İyi bir mülakat süreci sonucunda, gelişkin ve güçlü stratejileri de Çalıştay’larda üretmekteyiz.

İhtiyaç analizi aşamasında ciddiyet ve yaratıcılıkla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda oluşturulan proje içeriği küme üyesi firmaları teşvik etmekte ve kümelenmenin potansiyeline büyük bir katkı yapılmış olmaktadır.

Kümelenme stratejisi geliştirme çalışması

Kümenin gelişmesi için önce alternatif stratejileri belirler, bunları Çalıştay sırasında küme üyesi firmaların liderleri ile birlikte değerlendirir ve geliştiririz. Doğru, uzlaşılmış ve benimsenmiş stratejileri ancak yaşar ve uygulamada fark yaratır. Sadece stratejileri oluşturup bırakmamakta, bu stratejilerin gerektirdiği doğru projelerin uygulamaya konulmasını ve hamlelerin yapılmasını öemsemekteyiz.

Küme geliştirme hizmetleri

İlişki geliştirme, sinerji ve kapasite geliştirme projeleri devreye alma, eksik oyuncu geliştirme, stratejik yatırımları işbirliği ile geliştirme yaklaşımları ile kümelenmelerin rekabet gücünün gelişmesini  desteklemekteyiz.

Proje yönetimi , süreç geliştirme, iş geliştirme, verimlilik geliştirme konusundaki deneyim ve becerimiz kümelenme projelerine çok daha güçlü ve etkili şekilde destek vermemizi kolaylaştırmaktadır.

Kümelerin yeniden yapılanması için ileri düzey hizmetler

Halen başlamış ve sürmekte olan çeşitli küme geliştirme çalışmalarına özellikle Çalıştay’lar ve yenilikçi yönetim modelleri aracılığı ile destek vermekteyiz.

Yine projelerin ivmelendirilmesi, canlandırılması, hedeflerin ve bunlara ulaşma yollarının yenilenmesi ve tıkanıklık ve yavaş ilerlemelerin analizi gibi çalışmalarla benzer projelerde çok önemli katkılar bundan önce çeşitli kereler yaptık.