Kişisel gelişim ve kurumsal değişim için öğrenmeyi öğrenme devrimi


Eğitim Yaklaşımımız

Analiz Sentez olarak danışmanlık hizmetlerimizi tamamlayan, başlattığımız değişimin derinleşmesini sağlayan bir hizmet olarak görmekteyiz “öğrenmeyi öğrenme devrimini”.

Bu aynı zamanda şirket kültürünün değişmesi ve gelişmesi için de çok önemli bir araçtır. Bireylerde gerçekleşen gelişim şirket kültürünün değişimi açısından çok temel bir gerekliliktir.

Halihazırdaki şirket eğitimlerinde katılımcılar “izleyici” konumdadırlar. Bir workshop’ta bir iki soru yöneltmek, bir vaka çalışması ya da bir tartışma insanlara sadece aktif olma hissi vermektedir. Burada yanlış olan “baş rolde katılımcının olmaması”dır.

Analiz Sentez’in önerdiği kişisel gelişim ve kurumsal değişim programı “baş role” katılımcıları koyar.

Şirketin öncelik ve sorunlarını danışmanlık ürünlerimiz aracılığı ile net olarak ortaya koyan şirketimiz, bireylerin de şirketin değişimini desteklemek üzere kendi kişisel gelişimlerini planlamalarını destekler ve yönlendirir.

Şirketin öncelikle yöneticilerine, daha sonra gittikçe en alt kademeye kadar “ben hangi özelliğimi geliştirirsem, daha başarılı bir birey ve işyapan olurum ?” sorusunu sordurmaktayız.

Bu aynı zamanda ülkemizde daima kendini çevresel koşulların ve başkalarının kurbanı olarak gören kişilerin kendilerinin sorumluluklarını almalarının da tek ve en etkili yoludur. Bu şekilde şirketin içinde bir öğrenme seferberliği oluşturmaktayız.