İMES OSB Kümelenme İle Rekabet Gücünü Geliştirme Projesi

İMES OSB'nin Ekonomi Bakanlığı desteğiyle oluşturduğu kümelenme projesinin, ihityaç analizi çalışmasını başarı ile gerçekleştirildi. Yapılan ihtiyaç analizi çalışması sonunda ortaya çıkan Strateji Raporu 10 Ekim 2012 tarihinde İMES OSB üyelerine sunuldu. Toplantının sonunda  kümelenme projesinin başarı ile yürütülmesi açısından kritik noktalar ve üyelerin öncelikli ihtiyaçları konularında bir çalıştay yapıldı. Ekonomi Bakanlığınca da çok başarılı bulunan ihtiyaç analizi raporumuz kabul edilerek, kümelenme projesi faaliyet planlaması tamamlandı. Ekonomi bakanlığının onayıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı. Projenin onaylanan faaliyetleri çerçevesinde, Değişim Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi  eğitimleri ve "Kurumsallaşmanın desteklenmesi için birlikte öğrenme" danışmanlık faaliyeti Analiz Sentez tarafından sunulmaktadır.Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı -BEBKA İleri Seviye Kümelenme Eğitimi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı uzmanlarına, iki günlük ileri seviye kümelenme eğitimi verildi. Eğitimde; “Rekabetçilik Analizi Yöntemleri, Kümelenme Değer Zinciri, Kümelenmelerin Analizi ve Haritalandırılması, Geliştirilecek Kümelenmenin saptanması, Kümelenmelerin Geliştirilmesi” başlıkları teorik ve uygulamalı olarak işlendi.


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Kümelenme Eğitimi Gerçekleştirildi


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın çay kümelenmesi projeleri kapsamında; ilgili paydaşlara, iki günlük bir eğitim verildi. Eğitimde; “Bölgesel Rekabetçilik ve Kümelenmeler, Şimdiye Kadar Türkiye’de Yapılan Kümelenme Çalışmaları, Kümelenmelerin Bölgesel Gelişmeye Faydaları, Kümelenmelerin Geliştirme Yöntemleri, Kümelenme Geliştirmede Paydaşlar ve Görevleri, Dünyadan ve Türkiye’den Kümelenme Geliştirme Örnekleri” anlatıldı.Trakya Kalkınma Ajansı -Trakya Bölgesi Rekabetçi Sektörlerinin Analizi Raporu Hazırlandı


Trakya Kalkınma Ajansı tarafından önerilen çerçevede; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin rekabetçi sektörlerinin tespit edilmesi için yeni bir metodoloji geliştirildi. Bu metodoloji kullanılarak, seçilen sektörlerin rekabetçilik seviyeleri analiz edildi ve sonuçlar kapsamlı bir rapor haline getirildi.Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği - Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesinin Hazırlanması


BEYSAD liderliğinde, KOSGEB ve URAK tarafından desteklenen projede; Türkiye Beyaz Eşya Yan Sanayi’nin hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanması gereken stratejilerin oluşturulması ve bu kapsamda ilgili taraflara düşen görevlerin belirtildiği Strateji Belgesi hazırlandı.
İMES Makina İhtisas OSB - Yeni, Rekabetçi OSB Yönetim Modeli Geliştirme Projesi Yürütülmektedir


Yeni kurulmakta olan İMES Makina İhtisas OSB bünyesinde; kümelenme, ortak hizmet ve stratejik planlama yaklaşımları kullanılarak; üyelerin rekabet gücüne hizmet eden, yeni bir OSB Modeli geliştirilmesi hedeflendi. Halen sürmekte olan projede, bir taraftan şirketlerin yapıları, rekabet güçleri ve tedarik zinciri analiz edilirken; diğer taraftan dünyadaki başarılı makina kümelenmeleri değerlendirilecek; benchmarking (kıyaslama) çalışması ile geliştirilen model ve strateji test edilip güçlendirilecektir.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU) - Alanya Kent Kalkınma Projesi Yürütüldü


Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, Alanya’nın yerel örgütleri ile birlikte başlatmış olduğu, ancak istenen sonuçları da üretememiş projenin; yeniden ele alınması, başlamış çalışmaların ve ihtiyaçların değerlendirilmesi, projenin yeniden, daha güçlü bir şekilde başlatılması için geniş katılımlı Çalıştaylar düzenlendi. Bu çalışmaların çıktıları, analiz edilerek, Alanya için bütünsel bir gelişim projesi haline dönüştürüldü. Bu projenin etkin bir şekilde icra edilebilmesini sağlayacak yapı tasarlandı. Oluşan proje kapsamı ve uygulama yaklaşımı, “Alanya Kent Kalkınma Ajansı” olarak hayata geçti.