Hizmet Modelimiz


Derin ve bütünsel FARKINDALIK

Check-up çalışmaları

Anketler

Saha analizleri

Derinlemesine mülakatlar

ÇalıştayTM uygulamaları

Gelişimden değişime adım adım ÇÖZÜM

Hızlı iyileştirmelerle çabuk kazanımlar

Süreç iyileştirmeleriyle büyük kazanımlar

Dönüşüm yaratan stratejik projeler

Sistemsel ve kültürel KALICILIK

Hedeflere dayalı yönetim sistemi

İhtiyaca özel geliştirilen uygulamalı eğitimler

Kurum kültürü yönetimi
Kullandığımız İleri Problem Çözme Teknikleri ilk olarak Juse tarafından geliştirilmiştir.