Japon Mühendis ve Bilimadamları Derneği JUSE’nin geliştirdiği ileri problem çözme tekniklerinin Türkiye’deki ustası : Analiz Sentez

Japon Mühendis ve Bilimadamları Derneği, Japon kalite hareketinin mimarıdır. Deming'i Japonya'ya getirmişler ve istatistiksel problem çözme yöntemleri ile 2. Dünya savaşından sonra Japon kalite hareketini başlatmışlardır. Japonlar bir sonraki adımda tasarım ve yenilikçilikle rekabet etmeyi öncelik olarak belirlemişlerdir. Yenilikçi ve yaratıcı şekilde planlamak ve tasarlamak için yeni yöntemleri 1972 yılında araştırmaya başlamışlardır. 1978 yılında "yedi yeni kalite tekniği" ortaya çıkmıştır.

Analiz Sentez yedi tekniği kullanarak ustalık düzeyine çıkmış tek danışmanlık ve çözüm şirketidir.

Çoğu zaman şirketlerde, yönetici ve uzmanlar bir araya gelmelerine, çok konuşup, yorulmalarına karşın, çaba ve ihtiyaçları ile doğru orantılı fayda alamazlar.

Analiz Sentez bu büyük soruna JUSE yaklaşımları ile yaklaşmış, bir çok projeyi gerçekleştirerek en üst düzeyde uygulamaları Türk iş hayatına sunan önder bilgi ve eylem şirketidir. 1998 yılından beri ustalık, deneyim ve özen ile toplantı ve proje çalışmalarına büyük katkılar sağlıyoruz. Yöntem ve becerilerimiz danışmanlık sürecinde adeta yeni bir teknoloji haline gelmiş durumdadır. Eğitim programlarımızda “yedi kalite tekniği” eğitimleri de yer almaktadır.

Kullandığımız İleri Problem Çözme Teknikleri ilk olarak Juse tarafından geliştirilmiştir.