Logo ve Slogan

Analiz Sentez, Türkiye koşulları ve Türk kültürü ile uyumlu, bilimsel yönetimin ilkelerini yaratıcılıkla kullanan, sorunlara gerçekçi yaklaşarak, gerçek sonuçlar üreten, en üst düzeyde hizmet sunan bir yönetim danışmanlık firmasıdır.

“Üçüncü bir göz her zaman iyidir“ sloganı işlevimizi tam anlatmaktadır.

  • Resme bütünsel bakabilmek dışarıdan bakmayı gerektirir.
  • Yeni çözümler, alışkanlıkların aşılması ve yeni bakış açıları ile olasıdır.
  • Ustası olduğumuz yöntemler, üçüncü bir göz olarak, tüm sorunları tam olarak netleştirmemizi sağlar.

Logomuz sloganımızın resimsel anlatımıdır.

  • Turkuaz renk Türkiye koşullarına uygun yaklaşımımızı sembolize eder.
  • Üst çizgi firmaların normal yaşam eğrisini, alt çizgi ise bilimsel yöntemlerin yaratıcı kullanılması durumundaki gelişme eğrisini gösterir.