Analiz Sentez Hizmet Anlayışı

Kalıcılık : Hem sistemsel, hem yapısal, hem kültürel

Hedeflerle yönetim sistem ve işleyişinin tesis edilmesi
Çalışan değerlerini etkilemeye yönelik stratejiler
Kurum kültürünü değiştirmeye yönelik stratejiler

Çözüm : Gelişimden değişime, adım adım

Günlük işleyişte hızlı iyileştirmelerle çabuk kazanımlar
Süreçlerde kapsamlı ve detaylı iyileştirmeler sonucunda sıçramalı kazanımlar
İşleyişi değiştiren büyük projeler
Yapıyı dönüştüren projeler

Farkındalık : Derin ve bütünsel

Check-up çalışmaları, Online anketler, Ön inceleme çalışmaları, Derinlemesine mülakatlar, ÇalıştayTM yöntemi