Hedef kitlemiz olan yönetici profili;

• Özgün çözüm, uzun vadeli başarı, danışmanlıktan somut kazanç beklentisi içindeki,
• Gerçek değişim ve gelişimi arayan,
• Yenilikçilik ve rekabet gücü artışını hedefleyen,
•  Büyük hedefleri planlı bir şekilde, adım adım gerçekleştirmeye inanan,
• Nitelikli işler için ,nitelikli insan arayışındaki üst yöneticiler ve iş sahipleri hedef kitlemizdir.

Hedef kitlemiz olan kurum/kuruluş profili;

• Danışmanlık hizmeti sık kullanan, hissedilen ihtiyaca yönelik projeler ve yeniden yapılanma çalışmaları yürüten,
değişim ve yenilik programları ve özel çözümler arayan büyük/kurumsal firma ve yapılar.
• Hızlı büyüyen, kabına sığmayan, yapılması gereken birçok iş içinde öncelik belirlemekte zorlanan,
yapılanma ve dönüşüm ihtiyacı yüksek küçük/orta büyüklükte firmalar
• Sektörel, ve bölgesel  gelişim için yeni iyileştirme öneri ve
yenilikçi projeleri geniş katılımla geliştirmek ve uygulamak isteyen kamu kuruluşları.