Organize Sanayi Bölgeleri

Analiz Sentez, sektörler ihtiyaç analizlerinin yapılıp, bu doğrultuda ortak projelerin geliştirilmesinde deneyimlerini organize sanayi bölge yönetimleri ile paylaşmaktadır. Projeleri, ortak bir yapı altında hayata geçirilmesinde de hem OSB yönetimlerine, hem de üye firmalara danışmanlık desteği vermektedir. Bunu yaparken bir kümelenme olası ise bunu kümelenme yaklaşımı ile ele almakta, devlet destekleri konusunda da deneyimlerini ve alternatif çözümleri danışanlarına aktarmaktadır.

Önemli bir kaynağı yöneten bu yapılarının yönetim etkinliklerini geliştirmek de özel uzmanlığımız içinde yer almaktadır. OSB yönetimleri ve üyeler, bu yapının artık kendilerinin rekabet gücünü arttıracak ve bu konuda hizmet edecek bir yaklaşım ve uygulama beklentisi içindedirler.

Ticaret ve Sanayi Odaları

Sanayi ve ticaret odaları üyelerinin katılımı ile belirlenen önceliklere ilerlemeyi amaçlamaktadır. Buralarda kurulmuş ancak çok etkin olarak çalışmayan pek çok çalışma komitesi bulunmaktadır.

Analiz Sentez tüm bu çalışma komitelerinin kendilerine anlamlı hedefler belirlemelerine yardım edebilecek, bu hedeflere yönelik etkili projeler geliştirmelerine yardım edecek ve onların bu projeleri başarı ile uygulamalarına yardım edecek deneyime sahiptir. 1998 ile 2000 yılları arasında bu konuda üst düzeyde başarılı olmuş bir yaklaşıma sahibiz.

Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajansları pek çok ilde bölgeleri geliştirmeye yönelik stratejiler ve projeler üretmekte. Bu çalışmaları katılımlı toplantılar aracılığı ile oluşturmaya önem veriyorlar.

Ne var ki ülkemizde bu strateji ve proje çalışmalarına, toplantılara güvensiz bakılmakta, bu çalışmaların somut kazanımlar getirmeyeceği yönünde yaygın bir inanışın güçlendiği gözlemlenmektedir.

Bu nedenle yapılan tüm bu çalışmaların en üst düzey profesyonellikle, verimli ve yaratıcı sonuçlar üretmesi hayatidir. Artık verimsiz bir proje ya da toplantı yapma lüksümüz kalmamıştır.

Analiz Sentez Danışmanlık geliştiricisi ve marka sahibi olduğu Çalıştay yönteminin en yetkin uygulayıcısıdır. Analiz Sentez benzersiz ustalığı ve performansı ile değişim ve gelişim çalışmalarına azalan inancı tersine çevirebilecek firmadır.

Yerel yönetimler

Yerel yönetimlerin stratejiler oluşturması, bunlara yönelik doğru hedefler belirlemesi ve bu stratejileri yayması önümüzdeki dönemlerde yerel yönetimlerin başarısı açısından belirleyici olacaktır.

Analiz Sentez olarak firmalarda ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimimizi yerel yönetimlere de taşıyabilir, yerel yönetim  liderlerini karmaşık yönetim çalışmalarından kurtarır, onların detaylarla boğulmalarını önleriz.