Yönetim kurulları

Kimi zamanlar yönetim kurullarındaki uzlaşmazlıkları çözmek ya da zor olabilmektedir. Tam tersine bazı yönetim kurullarında ise fazla bir uyum yaşanmakta ve ihtiyaç duyulan fikir zenginliği/ çeşitliliği olmamaktadır.

Analiz Sentez olarak, her iki durumda da özel olarak tasarladığımız Çalıştay uygulamaları ile fikir zenginliği ve uzlaşıma aynı zamanda ortaya çıkarmaktayız.

Proje ekipleri

Proje ekiplerinde neyin ve nasıl yapılması gerektiği konusunda uzlaşmazlık sıklıkla çıkar. Bu uzlaşmazlıklardan bir kısmı kolay aşılmakla birlikte, bir kısmı aşılamaz ve proje ekibinin çalışamaz hale getirir.

Analiz Sentez olarak, böyle zamanlarda biz proje ekiplerinin sorunlara bütünsel bir şekilde yeniden bakması ve uzlaşması, derin ve yeni bir nefes almaları için Proje Yönetim Çalıştayı ile önemli bir açılım ve destek sağlamaktayız.

Süreç iyileştirme ekipleri

Süreç İyileştirme Çalıştayı desteğimiz ile proje ekibi normalde birkaç ayda alabileceği yolu bir iki gün gibi kısa bir süre içinde alabilir. Süreç iyileştirme çalışmaları sırasında, birer ikişer saatlik parça parça yapılan toplantılarla bütünün görülebilmesi kolay olmaz. Bunun dışında çalışmaya şirket dışından, işleyişe alışmamış deli gözün katılması büyük fark yaratabilmektedir.

Ayrıca Analiz Sentez olarak, benzer birçok çalışmada sıçramalı ve büyük iyileştirmeler sağlamış olmanın deneyimi ile, yeni ve etkili fikirler ile çalışmaya önemli açılımlar sağlamaktayız.