Analiz Sentez olarak ilk kuruluşumuzdan itibaren daima sistemlere bütünsel baktık, uygulamaya yakın durup, bunların iyileştirmesinde aktif sorumluluk aldık. Bugün itibarıyla, sahip olduğumuz deneyim birikimi ile firmalarda hem farklı fonksiyonları birbirleriyle uyumlu, hem de bu fonksiyonları kendi içlerinde verimli işler hale gelmesine büyük katkılar yapabiliyoruz.

Proje yöneticileri

Proje yönetimi çok önemli bir iş, ancak çoğu kez net olmayan hedefler, çelişkili amaçlar, paydaşları tarafından anlaşılmaması, gerekli desteklerin tam ve zamanında alınamaması ve ekip üyeleri arasında uyumsuzluk ve iş bölümünden gerek deyince oturmaması proje yönetimini zor-stresli bir iş haline getiriyor.

Siz proje yöneticilerinin doğru amaç ve hedeflerle başlamanız, işleyen bir plan elde etmeniz ve riskleri önleyebilmeniz için, Proje Geliştirme Çalıştayı yaparak projeniz için güçlü, hızlı ve doğru bir başlangıç adım atabilirsiniz. Konuya göre, bir ya da iki günlük bir Çalıştay uygulaması ile ekibinizi birlikte çalıştırarak planlama aşamasını başarı ile ve hızlara geçebilirsiniz.

Üretim yöneticileri

Sürekli bir üretim baskısı, küçülen ve sıklaşan üretim partileri, kısıtlı olanaklar ve gün içinde birçok sorunla uğraşmak üretim yönetimini zamana karşı bir yarış haline geliyor. Buna yeni ürünleri, artan müşteri beklentilerini ve yeni yatırımları da ekleyince üretim yönetimi gün geçtikçe zorlaşıyor.

Analiz Sentez olara, üretim yöneticilerine 1) sipariş alma ve planlama süreçlerini iyileştirerek, 2) tedarik zincirinde yaşadıkları sürprizleri ve 3) lojistikte yaşanan aksaklıkları ortadan kaldıran danışmanlık projeleriyle yardımcı olmaktayız. Eğer yaşanan sorunların ciddiyetini görmek ve göstermek istiyorsanız bir Durum Tespit Çalıştayı ile resmi çekebilir ve yaşanan sorunların herkes tarafından anlaşılmasını sağlayabiliriz.

Satış yöneticileri

Rekabetin üst düzeye çıktığı pazarlarda sürekli artan satış hedeflerini yakalamak aslanın ağzından lokmayı almaya benziyor. Ancak ürün kalitesinde ve teslimatta yaşanan sorunlar, çok çeşitli müşteri memnuniyetsizlikleri bu zor kazanılan müşterileri mutsuz ediyor. Geriye doğru yapılan şikayetler çözülemediği gibi, bir süre sonra negatif ve önyargılı bir eleştiri olarak algılanıyor.

Analiz Sentez olarak sistemlerdeki sorunları bütünsel olarak analiz ediyor ve bunları iyileştirecek gerçekçi projeleri planlayıp, büyük bir etkinlikle iyileştiriyoruz. Bir Durum Tespit Çalıştayı uygulaması yaparak küçük bir atarak yaklaşımımızı görebilir, sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi için büyük faydalar elde edilecek bir süreci başlatabilirsiniz.

İnsan kaynakları yöneticileri

Bir kuruluşun ve/veya bir grubun kültürünü yönetmek, çalışanları kendilerini ve performanslarını geliştirmeye teşvik etmek ve bunun gerektirdiği sistemleri kurmak önemli bir misyon. Buna ilave olarak personel yönetimi ve kanuni süreçlerde eklendiğinde sadece önemli değil, bu görev aynı zamanda yoğun bir iş haline geliyor.

Analiz Sentez olarak dünya çapında bir şirket kültürü ölçme modelini uygulamakta, şirket kültürünün sistem (hedefler, sistemler ve müşteri odaklılık) ve insan boyutlarını (yetkilendirme, aidiyet ve adanma) değerlendirmekteyiz. Böylelikle kurum kültürü kavramının içini doldurmakta, bu önemli kavramı ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirmekteyiz.

Bunun dışında geleneğin en derinlerindeki unutulmuş olan "öğrenmeyi öğrenme yaklaşımı" hatırlatıyor, çalışanları eğitimlere pasif bir şekilde giden kişiler olmaktan kurtarıp, kendi kişisel gelişim sorumluluklarını yüklenmeleri için yönlendirip ve eğitmekteyiz.

Problem çözme, profesyonellik ve birlikte çalışma konusunda uygulamaya geçemeyen kritik konularda bilgi ve deneyimlerimizi özel geliştirdiğimiz eğitim programları ile paylaşmaktayız.

Kalite yöneticileri

Şirketler bünyesinde kalite birimlerinden beklentiler artmıştır. Cereyandan müşteri ihtiyaçları da artırmış, diğer taraftan maliyet indirme uygulamalarının önemi üst düzeye çıkmıştır. Bu nedenle gerek kalite sistemlerinin, gerek organizasyon ve uygulamalarının gelişmesi önemlidir.

Bu önceliklerin performans metriklerinin netleşmesini ve düzenli ölçtür hale gelmesini gerektirmektedir. Bu paralelde sürekli iyileştirme uygulamaları gelişmeli, problem çözme teknikleri  tüm çalışanlarca öğrenilmeli ve etkinlikle uygulanmalıdır.

Ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş olan iyileştirme ekipleri yaklaşımını destekliyor ve yeniden canlandırıyoruz. Bu doğrultuda problem çözme teknikleri, iyileştirme ekipleri konusunda eğitim,uygulama danışmanlığı ile bir yandan başarılı örnekler oluşturuyor, diğer taraftan çalışanlarınıza başarılı uygulamalar içinde öğrenme olanağı yaratıyoruz.

Beceri ve deneyiminiz ile birçok firmada denenip istenen verimin sağlanmadığı için kenara konulan bu yaklaşımı başarı ile uyguluyor ve çalışanlara sevk ediyoruz.

Bilgi işlem yöneticileri

Sistem otomasyonu tipinden gerekir mallar için önemli hale gelmiş, birçok firma ERP yazılanların en büyük yatırımlar yapmıştır. Halen çoğu uygulamada sadece temel gerekliliklere cevap vermektedir ve şirketlerin sistem otomasyondan alabileceği biz daha çok fayda vardır. Ancak bunun için öncelikle sistemlerin sadeleştirilmesini ve optimize edilmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Durum Tespit ve Süreç İyileştirme Çalıştay'ları ile sözkonusu iyileştirme fırsatlarını tanımlıyor, daha sonra bu fırsatların hayata geçmesi için danışmanlık desteği veriyoruz.

Analiz sentezin buradaki farkı, bu çalışmaların mümkün olan en az eforla, en yüksek performansla ve sıfır çatışma ile, bilimsel ve yaratıcı yöntemler desteğinde yürütüyor olmamızdır.

Pazarlama yöneticileri

Pazarlama şirkette ilan veren uzun vadeli bakan ve yaratıcı düşüncenin önemli olduğu bir bölümdür. Ne var ki firmalarda pazarlamanın rolü ya kısa vadeli beklentilerin tanıtım ve satışı destek vermek haline dönüşmektedir. Pazarlama yöneticilerimiz bunu çok iyi bilmelerine rağmen diğer yöneticilere bunu anlatamakta güçlük yaşamaktadırlar.

Analiz Sentez olarak, strateji geliştirme Çalıştayları aracılığı ile şirket üst ve orta kademe yönetimini, en az iki gün süre ile ileriye baktırıyor, pazarlama yöneticilerin ihtiyaç duyduğu stratejik kararların alınması için ortam yaratıyoruz.

ArGe yöneticileri

Ülkemizde Ar-Ge organizasyonları 2000'li yıllardan sonra kurulmuş yapılardır. Bu yapılar halen günlük ve kısa vadeli önceliklerle çalışmayı alışkanlık edinmiş organizasyonlar içinde faaliyetlerini yürütmektedirler.

Analiz Sentez olarak, şirketleri pazarlama konusunda biraz daha fütüristik bakmaya teşvik eden Çalıştay uygulamaları yanında, ArGe teşkilatları içinde iki projelerin hızlanıp etkinleşmesi için Çalıştay uygulamaları ile     destek vererek, ArGe yöneticilerine destek olmaktayız.