Firmaların karlılığının artması ve büyümesinin önündeki engelleri net olarak görmek ve bunlara doğru çözümler üretildiğini görmek isterler. Analiz Sentez firmalarda sorunların yapıcı ve açık bir şekilde konuşulması ve çözümler üretilmesi için, bilimsel ilkelere uygun ortam ve süreçler oluştururuz. Sonuç odaklı, yaratıcı ve soğukkanlı yaklaşımımız, deneyimlerimiz ve araçlarımız da analiz, sentez güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Firma sahipleri

Karlılık ve büyüme odaklı, mesleğini en üst standartlarda icra eden, değişim süreçlerinde deneyimli,  güvenebilecekleri danışmanlar ararlar. Sorunu iyi kavrayan, sorumluluk yüklenen  ve özellikle uygulama becerisine sahip danışmanlar ararlar.

Analiz Sentez, firmanın içinde bulunduğu durumu net olarak belirleyerek, hedefe yönelik en etkiliyol haritasını ve danışmanlık projesini oluşturacak, iyi referanslara sahip, güvenilir firmadır.

Genel müdür ve üst düzey yöneticiler

Yönetim bilimleri teorisine hakim, büyük firmalarda deneyime sahip, içinde bulundukları stresi anlayan, proje yönetimi ve süreç iyileştirme konularında becerikli ve deneyimli danışmanlara ihtiyaç duyarlar.

Analiz Sentez, yönetim teorisine hakim, 1992 yılından itibaren Türkiye'deki yönetim geliştirme hareketi içinde deneyime sahip bir firmadır. Çok sayıda ve çeşitli sektörde başarılı proje deneyimine sahip, bütünü gören ve pratik çözümleri uygulamaya sokan yönetim danışmanlık firmasıdır.

Yeni atanmış genel müdürler

Sorumluluğunu yüklendikleri firmanın sorunlarını ve önceliklerini çabuk ve doğru bir şekilde algılamak durumundadırlar. Bu sırada birlikte çalışacakları kişileri ve organizasyonunda tanımak isterler.

Durum tespit ve strateji geliştirme Çalıştayları firmasını çok yönlü olarak tanımak ve öncelikleri netleştirmek isteyen üst yönetici için en güvenilir ve hızlı araçlardır.

Yeni atanmış orta kademe yöneticiler

Özellikle dışarıdan gelmiş bir orta kademe yönetici, firmanın iş süreçlerini ve kendisinden önce sorumlu olduğu departmanın neleri yapıp neleri yapamadığını iyi bir şekilde anlamak ihtiyacındadır.

Durum tespit ve süreç iyileştirme çalıştayları, firmaya yeni katılmış olan bir orta kademe yöneticisinin ihtiyaç duyduğu en iyi çözüm ve yol haritası oluşturma aracıdır.

Firmayı devralacak genç aile üyeleri

Firma sahiplerinin ihtiyaç duyduğu durum tespit çalışmasını tamamladıktan ve yol haritasını oluşturduktan sonra bunun uygulamasını ileride firmayı devralacak ailenin üyesi ile birlikte uygulamakta, deneyimlerimizi paylaşmakta ve onları "savaş kazanmış komutanlar" haline getirmekteyiz.

İşinden memnun olmadığı için iş değiştirmek isteyenler

Günümüzde pek çok yetenekli ve çalışma azmine sahip kişi, içinde bulundukları departman ve firmada, çevrelerindeki aksaklıklara müdahale edemedikleri için de motive olmakta, yeni bir iş bulmanın sorunu çözeceğini düşünebilmektedirler.

Analiz Sentez olarak biz işinden memnun olmayan ve işini değiştirmek isteyenlere, önce bizi tanımalarını, daha sonra gezi firmaları ile tanıştırmalarını öneriyoruz. İlk anda size aşılmaz gibi gelen sorunların, Çalıştay uygulamaları ile ne kadar kapsamlı ve iyi bir şekilde tanımlandığını göreceksiniz. Unutmayın bir sorunun iyi bir şekilde tanımlanması, o sorunun %50 çözülmesi anlamına gelir.

Sorunların çözümü aşamasında da danışmanlık desteğimiz ile güçlü ve etkili çözümlerin oluşmasını ve uygulanmasını sağlamaktayız.