Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim danışmanlığı, iş sonuçlarının ve bunun nedeni olan yönetim uygulamalarının, tüm bunların altındaki duygu ve düşüncelerin gelişmesi için yürütülen bir hizmettir. Yönetim biliminin temel ilkeleri referans alınarak yürütülen yönetim danışmanlık hizmeti, bu ilkelerin durum ve koşullara en uygun ve en yaratıcı şekilde uyarlanmasıdır.

Yönetim sistemlerinin olgunlaşmadığı, iş sonuçlarının yetersiz kaldığı, işleyişin iyileşmediği durumlarda stres, yetersizlik hissi ve çatışma hakim olur. Stres, çatışma ve yetersizlikler sorunların sentomlarıdır. Bunlara yönelik yürütülecek sentomatik müdahaleler ya da konjonktürel etkiler kısa vade bir rahatlama sağlasa bile çözülmeyen ve aşılmayan sorunlar ağırlaşarak zararını artırır.

Nasıl doğada tüm canlılar doğar, büyür ve ölürlerse kurumlar ve organizasyonlar da bu kuraldan bağımsız değildir. Nasıl doğa içinde canlılar bir rekabet içindeyse, firmalar da bir rekabet içindedir. Bunların istisnası olmamakla birlikte, kuruluşların sürekli olarak kendisini yenilemesi, yeniden hayat kazanması ve rekabet gücünü arttırması yolu ile, kuruluşların canlılardan daha uzun süreli olarak varlığını koruması mümkün olmaktadır.

Biz Analiz Sentez olarak, sorunları daima derinden anlaşılması, yaratıcı, gerçekçi ve uygulamaya geçen çözümlerin ortaya çıkması, kalıcı ve rekabet gücünü arttırıcı çözümlerin hayata geçmesi için çalışırız.

Durum tespit çalışmaları

Yönetim danışmanlık çalışmalarımızda çok net ve detaylı bir anlayış sağlamak bizim ilk adımımızdır. Bu aşamanın sonunda çözüm stratejisini, yolunu ve adımlarını kurgulamış, test etmiş oluruz. En kritik aşamadır.

Hızlı iyileştirme ve çabuk kazanım çalışmaları

Net anlayış sağladıktan sonra biz acil olan az sayıdaki soruna odaklanır ve hızlı bir şekilde (1 yıldan kısa bir süre içinde) rahatlama sağlarız. Bu rahatlama noktasında firmanın bu kazanımlarla tatmin olmaması, rehavete kapılmamaları ve daha büyük başarı yolundan vazgeçmemelerine önem vermekteyiz.

Sıçramalı iyileştirme ve değişim/dönüşüm çalışmaları

Kuruluşlar sık yaşanan, baskı yapan, stres oluşturan ve dikkat dağıtıcı sorunları aştıktan sonra büyük değişim aşamasına gelir. Ancak stresin bir miktar azaldığı durumlar, derin ve büyük değişimleri ve ana iş süreçlerde inovasyonu mümkün kılan fırsatlardır.

Biz bu fırsatın da en iyi şekilde değerlendirilmesi için düşünce ve işleyişte nasıl yaratıcı bir değişim gerektiğini formüle eder, tasarlar, gerekleri ve kazanımları gösterir ve bu yeni yaklaşımın bir proje olarak uygulanmasına da yardım eder, yeni sürecin oluşmasına ve yerleşmesine destek oluruz.

Kalıcılık ve kültürel derinleşme çalışmaları

Şirket acil sorunları aşıp rahatladıktan ve ana birkaç sürecini ve yapısını dönüştürdükten sonra artık daha güçlü bir konumda, daha güçlü ve daha iyi işleyen bir yapıya kavuşmuştur.

Biz bu noktada kazanımların derinleşmesi ve yönetim kültüründe de büyük değişim sağlamak için çalışmalara yeni bir boyutlar katmakta, kuruluşun yönetim süreçlerini geliştirmek ve kültürü derinleştirmek için çalışmaları başlatmaktayız.

Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, yönetim ekibinin büyümesi, yönetim ve icra kurullarının kurulması/güçlendirilmesi, şirketin uzun dönemli iş modelinin ve yatırım planlarının oluşturulması ve daha büyük projelerin planlanıp, uygulamaya sokulması bu dönemin çalışmalarıdır.

Bizim için şirket kültürünün analizi, öğrenmeyi öğrenme uygulamalarının başlatılması, iyileştirme ekiplerini ve kalite çemberlerinin kurulması artık bu dönemin öncelikleridir.