Check-up Hizmetleri

Öncelikle anket araştırmaları çalışanların görüşlerinin sadece hızlı bir şekilde toplanmasını değil, aynı zamanda bunların ölçümlenmesini ve ilişkilendirilerek analiz edilmesini de sağlar. Bu nedenle biz de uzun süredir karşılaştığımız sorunları derleyerek, şirketlerde yaşanan sorunların daha iyi ve kolay analiz edilmesini sağlayacak aşağıda göreceğiniz araçları geliştirdik.

Anket bazlı araştırma çalışmaları, danışmanlık sürecinde ihtiyaç analizi aşamasını hızlandıran, özellikle de büyük bir kitle söz konusu olduğunda, birebir mülakat yapmanın mümkün/kolay olmadığı durumlarda çok faydalı olmaktadır.

Ayrıca bir online anketin şirket çapında tüm çalışanların görüşüne açılması, herkese söz hakkı verilmesi ve özellikle de gizliliğin sağlanması açısından son derece önemli bir araçtır. Bu nedenle birçok yönetim danışmanlık projesinde kullanılması faydalı olacak son derece faydalı ve etkili bir uygulamadır.

Genel yönetim değerlendirme

Tüm yönetim süreçlerinin gözden geçirildiği, yönetimlere şirketlerine genel ve hızlı bir durum analizi yapma şansı veren bir çalışmadır.  Pek çok şirket ve organizasyonda gözlemleyip ve yaşadığımız sorunlardan hareketle geliştirdiğimiz bu araştırma araç, hangi birimlerde, hangi sorunların olduğunun hızlı ve etkili bir analizini sağlamaktadır.

Şirket içsel gelişim gücü değerlendirme

Şirketlerin iyileşmesi ve performans gelişimi açısından kritik 6 araç/yaklaşım, bu araştırma aracında sorgulanmaktadır (Problem çözme etkinliği, toplantı etkinliği, takım etkinliği, bilgi yönetimi etkinliği, planlama etkinliği, proje yönetimi etkinliği).  Bunun akabinde şirket yönetimleri kuruluşlarında hangi yetkinlik ve becerilerin gelişmesi gerektiğine karar vermek için gerekli verilere sahip olmaktadırlar.

Şirket rekabet gücü değerlendirmesi

Şirketleri genel rekabet gücünü etkileyen faktörler ve bunu bileşenleri hakkında geliştirdiğimiz modelden hareketle bu araştırma aracı geliştirilmiştir. Bu araştırma uygulaması şirketin hangi noktada hamle yapması gerektiğini gösteren, rekabet gücünün artışı için en çok fayda sağlayacak alanı işaret eden bir araçtır.

Şirket kültürü değerlendirmesi

Büyük değişimler, ancak uygulamaları ve sonuçları etkileyen, kökü daha derinlerde olan düşünce ve algılamaların fark edilmesi ve değiştirilmesi ile mümkündür. Bu araç şirketin kültürel değişimi için kritik 6 temel boyutta sürekli iyileştirmeyi ve müşteri odaklılığı etkileyen değerlerin araştırılmasını, yaşanmakta olan sorunların altındaki yetersizlik ve zayıflıkların fark edilmesini sağlamaktadır.

Süreç analiz değerlendirilmesi

Kuruluşun genelinde, hangi süreç(ler)de ve ne yoğunlukta bir aksaklık yaşandığını bu araştırma ile görülebilmektedir. Böylelikle hangi sürecin öncelikli olarak iyileştirilmesi gerektiği belirlenebilmektedir. Yeni yapılacak süreç çalışmaları öncesinde yön gösterici olarak ya da süreçleri gelişmiş bir yapıda yılda bir kez süreçlerin hızla ve kolaylıkla kontrol edilebilmesi ya da değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

Proje yönetim etkinliği değerlendirilmesi

Çoğu kez projeler sıkışmadan, başarısızlık riski oluşmadan proje üye ve paydaşlarının ilgili görüş ve, izlenimlerini almak iyi bir önlemdir. Bir projenin etkinliğini belirleyecek tüm soruları biz belirledik.

Dolayısı ile bu araç gerekli tüm soruların atlanmadan sorulmasını güvence altına almakta, proje yönetimi gibi önemli bir aracın kuruluşunuzda etkin bir araç olarak kullanımını güvenceye alabilirsiniz. Proje ekiplerinin etkin ve verimli çalışması için kimi zaman aksayan iletişimin düzeltilmesi ve geliştirilmesi şansı yaratılmış olunacaktır.

Müşteri memnuniyeti araştırması

Müşteriler gözünde nasıl göründüğünü bilmek, özellikle de B2B çalışan firmalar için son derece önemlidir. Müşterilerine istediği derecede yakın duramayan, aksaklık olması durumunda geri besleme şansına sahip olmayan yönetimler araştırmalar aracılığı ile müşterilerde bıraktıkları izlenimleri ve sağladıkları hizmet performansını izlemeleri son derece faydalı veriler sağlamaktadır.

İhtiyaç analiz araştırması

Amaçları sorgulamak, netleştirmek ve öncelikli eylemleri belirlemek açısından ihtiyaç analiz çalışması son derece önemlidir. Geliştirdiğimiz uygulama, kritik soruların belli periyotlarla sorulmasını ve organizasyonların kendilerini tazelemeleri ve dinç tutmaları açısından son derece önemlidir.