Arçelik - 2014 ve 2016 yıllarında satış sürecini iyileştirme projeleri

Satış ekibinin sahada zaman geçirmesini engelleyen tüm faktörler analiz edildi, nelerin değişmesi gerektiğine dair yönetime bir sunum yapıldı. 2014 yılında 100’ü aşkın satış ekibinin sahada geçirdiği zamanı 2 katına çıkarmak için stratejiler 6 aylık bir süreç içinde geliştirildi. Satış temsilcisi düzeyinden başlayarak, genel müdür seviyesine kadar 6 aşamada, adım adım bir üst kademede uzlaşma yaratılarak çözüm stratejileri oluşturuldu.

Çalışmanın olumlu sonuçları 2015 yılında alındı. 2016 yılında ilk çalışmanın başarısından hareketle daha ileri çalışmaların yapılmasına karar verildi. 2016 yılında yapılan çalışmada 6 kritik konunun idealde nasıl işlemesi gerektiğine dair ideal çalışma süreci tasarlandı, geliştirilen tasarımlar yönetim desteğini aldı ve ideal süreçlerin yazılıma aktarım noktasına gelindi.


Metrans Logo

Metrans - Yazılım destekli servis destek sürecinin tasarımı ve uygulanmaya alınması

Firmanın büyümesi, pazarı geliştirmesi için gerekli iş modeli ve strateji 3 aylık durum değerlendirme çalışması ile kurgulandı. 7 ay gibi bir süre içinde ideal servisi işleyişi tüm detayları ile geliştirildi ve dokümante edildi. Sonraki 3 ayda pilot uygulama başladı, 5 ay sonunda yazılım devreye girdi ve 20inci ay sonunda organizasyon dahil ideal işleyiş hayata geçti. Firma büyük kadro değişikliklerine rağmen tüm hizmetlerin tarihçesini tutması ve işleri planlı yapması nedeniyle müşterilerine ihtiyaç duydukları kesintisiz ve güvenli hizmeti sunmaya devam etmektedir. Geliştirilen sistem firmanın yabancı partnerleri tarafından kendi SAP uygulamalarından daha etkin bulunarak beğeni kazandı.


basak traktor logo ile ilgili görsel sonucu

Başak Traktör - Değişim proje portföyünün oluşturulması ve uygulanması; satınalma, parça giriş, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için '13+7' proje 2 dönemde uygulandı

Özelleşen firmanın üretim performansının artması (duruşların azalması ve kaltenin artması), sistemlerde (satınlama, malzeme akışı, kalite) gerekli iyileştirmelerin başlatılmasına ihtiyaç vardı.

3 aylık bir durum tespit çalışması arkasından, yönetime durum tespiti ile ilgili 2 kritik rapor ve bir proje portföyü önerildi (110 proje 7 alan). Bunlardan ilk 13 projeyi 4 aylık bir süre içinde %60 mertebesinde etkinlikle tamamladık. Eksik malzeme, kalite, satınalma sistemi ve kalite sisteminde kısa sürede önemli gelişmeler elde edildi. İkinci dönemde ise 7 ay içinde 9 proje daha %65 mertebesinde etkinlikle tamamlandı.


İlgili resim

Ezinç Metal - Şirketin kurumsallaşma ve yapılanma süreci için değerlendirme ve öneri geliştirme çalışması

Firmanın önceliklerinin, büyüme ve değişim ihtiyacının tanımlanması ve gerekli stratejilerin 4 ay içinde formüle edilmesi sonucunda yönetimin kritik kararları almasının desteklenmesi söz konusu oldu. 4 aylık durum tespit ve strateji geliştirme çalışmasından sonra, yönetim raporun çok net ve başarılı olduğunu belirterek önerileri hayata geçirdi.Uzun Hidrolik - Üretim organizasyonunu güçlendirme, tempoyu artırma danışmanlığı

Şirketin kapasite ve karlılığının artması için üretim planlama, üretim yönetimi ve ilişkili organizasyonun 4 ay içinde kısmen kurgulanması sonucunda üretimde %33 artış gerçekleşti.


Serdar Plastik - Temel iş sürecinin, mühendislik organizasyonunun oluşturulması ve 5 yıllık stratejik planın üretimi

Ülkemizin lider plastik şişe üreticilerinden Serdar Plastik için bir yönetim danışmanlık çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında, 3 ay gibi kısa bir süre içinde firmanın durumu, ana iş süreçleri ve stratejilerinin analizi tamamlandı. 5 yıllık bir strateji ve bunu uygulamak için gerekli organizasyon tasarlandı.


Tırsan - Hedeflenen büyümeyi sağlayacak temel iş süreçleri 18 ayda tamamlandı, uygulamalar işleyişi rahatlattı

Ürün konfigüratörü, sipariş alma süreçlerinden, ürün geliştirme, ürün ağaçlarının yönetimini, parça ortaklaştırma, stok yönetim ve düzeni, yerleşim düzeninin ve depo hat arası mal akışlarının iyileştirilmesi dahil pekçok noktada başlattığımız çalışmalarla, üretim miktarı 3 katından fazla arttarken, stok miktarı sadece %15 oranında artarak, ciddi tasarruflar ve eksik parça sayısında büyük düşüşler yaşanması mümkün oldu. Firma ihtiyaç duyduğu sıçramayı yaptı ve o günden itibaren daha hızlı, sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir.


Ortopro -Firmanın üretim sistemini geliştirdik, 7 ayda 3,5 kat artış sağladık

Türkiye’nin lider protez üretim firmasının; sipariş alma, üretim planlama, satınalma, iş akış, ürün mühendisliği, sevkiyat planlama süreçleri ve bunların gerektirdiği organizasyonu geliştirdik, uygulanmasını sağladık. Çalışmamız sonucunda, şirketin üretimi ve verimliliğinde büyük bir sıçrama gerçekleşti.


Ekici Peynir - Satış ve üretim arasında uyumu sağlayacak bir lojistik işleyişi ve organizasyonu kuruldu

Satış tahmin ve politikalarından başlanarak; sipariş alma sistemi geliştirildi, sipariş-üretim planlama ilişkisini kuruldu, stok yönetimi ve tedarik süreçleri, sevkiyat planlama ve teslimat takip süreçleri bütünsel bir şekilde işler hale getirildi. Bu işleyişin yönetilmesi, sapmaların farkedilip müdahale edilmesi için de organizasyon ve bunu kolaylaştırılacak yazılım sistemi tasarlanıp, hayata geçirildi. Bu proje şirketin üretkenliğini %30’dan fazla arttırırken, ölçülemeyen önemli kazanımlar da sağlandı.

Printcenter - Verimlilik, Hız ve Kaliteyi Arttıran Yeni İşleyiş, Sistem ve Yapı Kuruldu

Paketler halinde, toplam 2 yıl, süren 5 ila 7 aylık danışmanlık programları sonucunda sektör ve sipariş miktarları büyük oranda küçülür, sipariş adetleri artarken; firma önemli oranlarda büyüyerek satışını artırmayı başardı ve pazardaki konumu gelişti. Pazarlamadan başlayarak, müşteri temsilciliği, satış, hedef belirleme, üretim öncesi hazırlık, üretim planlama, üretim yerleşimi, iş akışı, organizasyon ve iş tanımları, sevkiyat hazırlık, sevkiyat ve müşteri memnuniyeti teyidine kadar birçok süreç yeni kuruldu ya da iyileştirildi. Bu iyileştirmelerin ERP karşılıkları, gerekli organizasyon değişiklikleri ve tanımlamalar uygulamayı destekleyecek şekilde hayata geçirildi. Ayrıca; yönetim süreçleri de desteklenip, sistemin kalıcılığı ve sürekli gelişmesinin temelleri kuruldu. Şirket gelişen bu sistemi yıllar içinde geliştirmeye devam etti. 

Komsan Otomotiv - Komsan Otomotiv'in Türkiye'de Faaliyete Girmesi Desteklendi

Dünya'nın en büyük birkaç otomotiv firmasından biri, Çin’in ise en büyük otomotiv firması olan FAW'ın Türkiye distributörü olan Komsan Otomotiv’in Türkiye'de doğru bir strateji ve yol haritası ile işe başlaması; bu planları etkin bir şekilde devreye alması için yönetim ekibi desteklendi.Oluşturulan hizmet ve kalite ağırlıklı strateji başarılı olduğu gibi firma ilk 2 yıldaki hedeflerinin hepsini tutturarak sağlıklı bir başlangıç ve büyüme süreci yaşadı.


TÜSSİDE - Vizyon 2023 Proje Komite Çalışmalarının Başlangıcı Kolaylaştırılp, Desteklendi

Tüsside desteğinde başlatılan Vizyon 2023 komite çalışmalarının başlangıcında, katılımcıların birlikte nasıl bir içerik oluşturacağı konusunda belirsizlikler bulunmakta idi. Çalışma grupları ile ilgili KalDer Uzmanlık Grupları kaynaklı deneyimlerimizi bu konuya yönlendirip, uyarladık; çalışmaları destekledik. Buna ilave olarak, önemli bir katkımız da, senaryo geliştirme konusunda Japon ve Amerikan kaynaklı çalışmaları; tersine mühendislik yaklaşımı ile inceleyerek, özgün bir senaryo geliştirme modeli/süreci tasarlamış olmamızdır. Bu desteğimiz sonrasında, belirsizlik ve tereddütler ortadan kalktı, ekipler daha rahat bir şekilde çalışmalarına başladılar. Daha sonraki dönemlerde gruplar kendilerinden beklenen çıktıları ürettiler.


Pratikdepo - Hızlı Büyüme Dönemine Giren Genç Firmanın Ihtiyaç Duyduğu Temel İşleyiş, Süreç ve Yapı Geliştirildi

Yenilikçi firma hızlı bir tanıtım ve büyüme döneminde idi. Bu dönemde firmanın temel sistemlerinin kurulması, organizasyonun bir sonraki aşamayı destekleyebilecek bir yapıya dönüşmesi gerekmekte idi. Bir yandan girişimcilik, bir yandan da firmanın olgunlaşma döneminin temel gereklerini yerine getirmek üzere, sistem ve yapı hem ideal, hem de realist bir yaklaşımla modellenip uygulamaya sokulmuştur. Büyüyen yapıda müşteri memnuniyeti ve verimlilik alanında sürdürülebilir bir yapı kurulmuştur.


Nursan Elektrik - Sevkiyatta Yaşanan Zorlukları ve Üretime Yansıyan Fazla Mesaileri Giderecek Şekilde Planlama, Stok Yönetimi ve Üretim Süreçleri İyileştirildi

2 yıl boyunca stratejik planlama sürecine Çalıştay uygulamaları aracılığı ile destek verdiğimiz firmanın, üretim sistemindeki kalan son eksikliklerinin tamamlanması ve bu sorunun aşılması sonrasında; Ar-Ge ve iş geliştirme projelerine odaklanılması doğrultusunda çalışıldı. Yapılan proje sonucunda; ERP kullanım etkinliğinde büyük bir iyileşme, stok seviyelerinde, satınalma politikalarında, stok doğruluğunda ve iş akışında çok önemli iyileşmeler gerçekleşmştir. Buna ilave olarak bir diğer kazanım, firmanın outsource edilmiş stoklarını yeniden içeri alma şansı yakalamış olması ve tasarruf sağlaması olmuştur.

Brisa-Beksa-Kordsa-Enerjisa - ÇalıştayTM Uygulamaları ile Kentsa Ortak Hizmetler Yapı/İşleyişi Etkinleştirildi

Kentsa bünyesindeki kalite, insan kaynakları, bilgi işlem ve satınalma konularında ortak hizmet üretmek üzere kurulmuş firmaların, ortak hizmet birimi, kuruluşunun ilk iki yılında çok başarılı iş sonuçları üretmişti. Ancak doğal olarak da yapı, bazı zoluklarla karşılaşmış, baştaki hızını kaybetme eğiliminde idi. Yeni bir ivme ve canlanmaya ihtiyaç duyulmakta idi. Etkinliğinin artması ve organizasyonun canlanması için 4 faaliyet alanında ÇalıştayTM uygulamaları taarafımızca planlanıp, uygulandı. Yapılan ihtiyaç analizi ve önceliklendirme çalışmaları sonucunda yeni stratejiler ve yol haritası, üst ve orta kademenin karar almasını kolaylaştıracak şekilde elde edildi. Bunun sonucunda ortak hizmetler yapısı, işleyişe başlamasının ikinci yılında karşılaştığı güçlükleri, oluşum dönemi hastalıklarını aşılarak; yeniden ivme kazanıldı ve başarılı iş sonuçları üretilmesine devam edildi.

EvDekor -Şirketin Temel Sistem ve Hedefleri Geliştirildi

Stok yönetimi, ithalat planlama, satış ve müşteri ilişkileri sistemlerinin geliştirilmesi, şirketin bir sonraki büyüme döneminin planlanması konularında çalışmalar yapıldı. Şirket yaptığı hamleler ile sektördeki önder konumunu sağlamlaştırdı ve düzenli bir şekilde müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir.

UND - 2000’ler Başındaki Yapılanma Sürecinde, Strateji-Organizasyon-Süreç Çalışmaları Desteklendi

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin 2000 yılındaki büyük değişiminin sonrasında, 9 ay boyunca, stratejilerin netleşmesi, öncelikli projelerin formüle edilmesi, çalışma komitelerinin etkin bir şekilde çalışmaya başlamasını ve şirketin organizasyonunun çalışma süreçlerinin geliştirilme süreçlerine aktif şekilde destek verdik.

Paro - İşleyişi Güçleştiren Faktörler ve Önlemler ÇalıştaylarTM Aracılığı İle Netleşince, Organizasyon Harekete Geçti ve İvmelendi

Koç Topluluğunun farklı firmalarının ortak çalışma platformu olan yeni faaliyete geçmiş yapı işleyişte sıkıntılar yaşamakta idi. Firmanın ortak bir platform ve yeni gelişen bir teknoloji olmasından kaynaklanan zorlukların aşılması için, önce engeller, sonra olası önlemler katılımcı bir yöntemle belirlendi, yol haritası elde edildi. Firma bundan sonra büyük bir sıçrama yaptı ve çok hızlı bir büyüme dönemine girdi.

İsdemir - Strateji Geliştirme Projesi‏ İle Önce "Fark Yaratan Çalışanı Tanımlama", Sonra "Şirket Kültürünün Yönetilmesi" Konularında Çalışıldı

İlk adımda; dünya şirketi olmayı vizyon olarak seçen İsdemir'in, buna uygun çalışan becerilerini oluşturması amacı ile bir dizi ÇalıştayTM uygulaması yapılmıştır. Bu kapsamda; çalışanların, hangi becerilere sahip olması gerektiği; bu beceriler ile şirketin sürekli iyileşme sürecine nasıl katkı yapacakları somutlaştırılmıştır. Çalışmaların ikinci aşamasında; ihtiyaç duyulan değişime, çalışanların daha çok katkı yapması ve işleyişte çalışanların katılım ve yaratıcılıklarının daha çok öne çıkmasının bileşenleri/ön koşulları üzerinde durulmuş; çalışanlardan neyin-nasıl istenmesi gerektiği ile bu sürecin yönetilmesinin gerekleri üzerinde durulmuştur.


Dentaş Ambalaj - Yeni Yönetim, Hızlı ve Katılımcı Durum Değerlendirme Süreci Sonucunda, Öncelik ve Eylemlerin Uzlaşı İle Uygulamaya Geçmesini Kolaylaştırdı

Bir dizi ÇalıştayTM uygulaması ile şirketin stratejik ve operasyonel öncelikleri çalışılmıştır. Satış ve pazarlamadan; üretim, Ar-Ge, planlama ve satın alma süreçlerinde yaşanan zorluklar birlikte tespit edilmiştir. Bu zorluklardan hareketle, öncelikler projelere dönüştürülmüş; ilk 6 ay itibarı ile yeni yönetim başarılı iş sonuçlarını elde etmeye, hızlı sonuç almaya başlamıştır.


Kalder - Kalder Uzmanlık Gruplarına Stratejik Planlama Desteği Verildi

Türkiye’nin lider firmalarında çalışan yönetici ve uzmanlar, gönüllülük esası ile Kalder bünyesinde uzmanlık grupları oluşturmuşlardır. Analiz Sentez’in kurucusu Tunç Çelik de, 1998-1999 ve 1999-2000 yıllarında, bu değerli birikimlerin harekete geçirilmesi için danışmanlık desteği vermiştir. Uzmanlık gruplarının "yaptıkları, yapamadıkları ve yapmak istedikleri" konular ele alındı. Yapılmak istenenler ile hedef kitlenin ihtiyaçları, değerlendirilip önceliklendirildi ve projelendirildi. Böylece uzmanlık gruplarının potansiyeli belli hedeflere odaklanmış oldu. Böylece önemli çalışmalar hayata geçti ve hatta ÇalıştayTM isim ve yöntemi de bu çalışmaların sonucunda ülke geneline yayılmıştır.