Hizmet Sürecimiz

  • Durumu ve ihtiyacı değerlendirip, gelişim ve sistemleşme için yol haritası oluşturuyoruz.
  • Acil önceliklere odaklanıyor ve hızlı kazanımlarla hem bir hamle yapılmasını sağlıyor, hem de sonraki adımda yapılacak çalışmaları kolaylaştırıyoruz.
  • Orta ve uzun vadeli çalışmalarda ise artan oranda yönetim ekibini işin içine sokuyor ve kurumsal gelişimi sağlıyoruz.
  • Sistem işlemeye başladıktan sonra da şirket kültürünün kökleşmesi için destek veriyoruz.

Kullandığımız İleri Problem Çözme Teknikleri ilk olarak Juse tarafından geliştirilmiştir.