Analiz Sentez - Haberler

İklimlendirme sektörü için İSİB Vizyon 2023 çalışmaları kapsamında 4 adet Proje ÇalıştayTM uygulaması başarı ile gerçekleştiriidi

İklimlendirme sektöründe "Kurumsallaşmanın Gelişmesi", Mühendislik, ArGe ve İnovasyonun Gelişmesi", "Dış Ticaretin Gelişmesi", "Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi" ve "Network Yapının Geliştirilmesi" konularında Mart ve Nisan ayları içerisinde 4 çalıştay gerçekleştirildi. Sanayi, Üniversite ve Devlet Kurumlarından uzman katılımcılarla Analiz Sentez'in Antalya'da gerçekleştirilen Çalıştayda belirlenen proje konularını sentezlemesi sonunda belirlenen bu konularda projeler tekrar gözden geçirilerek derinlemesine çözümler tartışıldı  ve netleştirildi. Proje ekiplerinin toplanarak proje planlarını çıkartacakları Eylem Çalıştayı öncesinde tüm alanlarda netleştirilmiş projeler raporlanmış olarak İSİB yönetim kurulu ile paylaşıldı. (11.Nisan.2013)

 

TAYSAD’da “ArGe Merkezleri Yönetmelik Değerlendirme ve Vizyon Geliştirme ÇalıştayTM Uygulaması Gerçekleştirildi ve Raporlandı

     “ArGe Merkezleri Yönetmelik Değerlendirme ve Vizyon Geliştirme Çalıştayı” uygulaması, 36 katılımcı ile tamamlanmıştır. Rapor öncelikle yaşanmakta olan acil, güncel sorunlar/zorluklar ve bunların aşılması için neler yapılabileceği konusundaki önerileri içermektedir. Ayrıca bu çalışmada, “ArGe merkezlerinin etkinliğinin artması” için gerekli önceliklerin çalışıldığı bir oturum daha yürütülmüştür. 

Böylelikle, “ArGe merkezlerine ana sanayinin ve kamunun müşteri olması ve projeler sipariş vermesi” gibi ArGe merkezlerinin etkinliğinin arttırılması gibi yeni bir paradigma elde edilmiştir. Aynı zamanda çalışma kapsamında, TAYSAD’ın işbirliği platformu ve sektörel stratejik planlama birimi olarak, gerek üyelerine, gerekse Türkiye’nin ArGe merkezleri politikasına büyük katkı yapılabileceği görülmüştür. Değerli katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederiz. (28.Şubat.2013)

 

TAYSAD’da “Çin’de ve Çinli Firmalarla İşbirliği Geliştirme ÇalıştayTM Uygulaması Gerçekleştirildi ve Raporlandı

25 Aralık 2012 tarihinde, TAYSAD üyeleri açısından Çin’deki iş fırsatlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda yapılması gerekenlerin anlaşılması ve bilahare bir modele dönüştürülmesi amacı ile 38 katılımcıyla bir ÇalıştayTM uygulaması yapılmıştır. Her zamanki gibi katılamamış üyelerin de paylaşılan fikirler ve oluşan anlayışı tam olarak algılayabilecekleri bir raporlama ile sürecimiz tamamlanmıştır. Çalışmaya Çin'de faaliyetleri olan TAYSAD üyeleri de katılmış, deneyimlerini paylaşmışlardır. TAYSAD’a güveni, üyelerine ise değerli katılımlar için teşekkür ederiz. (14.Ocak.2013)

 

İSİB Üniversite-Sanayi İşbirliği ÇalıştayTM Raporu Tamamlandı

İklimlendirme sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, üniversite-sanayi işbirliği ana teması ile yapılan Çalıştay uygulaması öncesinde tasarlanmış 11 adımlı bir çalışma sürecine göre uygulanmıştır. 7 başlık altında 280 katılımcı, 28 çalışma grubu olarak çalışılmış,  926 fikir üretilmiştir. Bu fikirler iki aşamalı olarak ve sistem analizi yapılarak, 70 başlık ve 274 alt başlık olarak sentezlenmiştir. Türkiye’de çok konuşulan ancak istenilenin çok gerisindeki üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, eğitim kalitesinin artması, yurtdışı pazarlarda firmalarımızın güçlenmesi, firmaların mühendislik ve ArGe yapılanmasını tamamlaması ve uluslararası pazarlarda güçlenilmesi konularında gerçekçi ve net fikirler projeler bu çalışma aracılığı ile ortaya çıkmıştır. (10.Ocak.2013)

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 4 / 9

Hakkımızda Söylenenler

Analiz Sentez Proje Yönetim SistemiA&S Online Hizmetler